Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 04.07.2014r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu

Spółdzielni MieszkaniowejWOSP – 54/2014

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej i zarządu, a także pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane problemy zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi oraz funkcjonowanie organów spółdzielni”, które odbędzie się w dniach 24-28 sierpnia 2014 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. była już wielokrotnie nowelizowana. Każda kolejna nowelizacja niesie za sobą problemy interpretacyjne, które w znacznej części rozwiązywane są przez orzecznictwo sądowe i praktykę.

Przekształcenia uwłaszczeniowe w spółdzielniach niosą za sobą poważne problemy przypisania poszczególnych składników majątkowych do mienia osobistego członków bądź właścicieli, mienia wspólnego w  nieruchomościach wspólnych i mienia spółdzielczego. Te trzy grupy majątku jakimi przyszło zarządzać w spółdzielniach mieszkaniowych są jednocześnie inne dla każdej grupy mieszkańców spółdzielni (właścicieli, spółdzielczych własnościowych praw do lokali i  lokatorskich praw). Do tego dochodzi jeszcze podział mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych na członków i nie będących członkami, co też utrudnia zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.

Chcąc przybliżyć Państwu aktualne problemy i ich rozwiązywanie przez orzecznictwo sądowe i praktykę oraz różne interpretacje niektórych zagadnień proponujemy szkolenie, które jest przeznaczone dla :

- zarządów spółdzielni, w tym również posiadających licencje zarządców

- członków rad nadzorczych,

- kierowników działów organizacyjnych i członkowsko - mieszkaniowych oraz pracowników obsługujących organy samorządowe spółdzielni.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I Spółdzielnie mieszkaniowa jako zarządca – jej prawa i obowiązki

1.1. Rodzaje mienia w spółdzielniach mieszkaniowych

1.2. Zróżnicowanie opłat ze względu na status posiadanego lokalu (art. 4 usm)

1.3. Zarządzanie poprzez organy spółdzielni według ich kompetencji

1.4. Skuteczne doręczanie korespondencji

1.5. Wczesna windykacja nieodzowna w zarządzaniu

1.6. Odzyskiwanie lokali po eksmisji

1.7. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze (art. 32 Prawa spółdzielczego)

1.8. Statut Spółdzielni i jego charakter prawny

II Ustawa o ochronie danych osobowych i jej stosowanie w spółdzielniach

2.1. Skuteczne doręczanie korespondencji – odmienne interpretacje

2.2. Dokumenty spółdzielni i zasady udostępniania ich członkom spółdzielni

2.3. Orzeczenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące spółdzielni mieszkaniowych

III Wyodrębnianie się i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi powstającymi ze struktur spółdzielni

3.1. Nieruchomość wspólna

3.2. Art. 27 – zarząd powierzony – ustawowy spółdzielni mieszkaniowych

3.3. Art. 241 – powstanie wspólnoty na mocy uchwały

3.4. Art. 26 – powstanie wspólnoty z mocy ustawy

    1. 3.5. Członkostwo a wspólnota

IV Organy Spółdzielni

4.1.Walne Zgromadzenie

4.2. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej


4.3. Zarząd Spółdzielni.

V Statut spółdzielni i jego charakter prawny

5.1.Charakter prawny Statutu (umieszczanie w nim zapisów nie dotyczących członków Spółdzielni)

5.2. Cztery zasadnicze poglądy na temat przedmiotu regulacji

5.3. Zapisy obowiązkowe

VI Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

6.1. Obligatoryjne czy fakultatywne (art. 32 Prawa spółdzielczego)


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Mecenas Krystyna Królewiak – Ciechanowska
– doświadczony radca prawny SM, wykładowca Krajowej Rady Spółdzielczej, Kancelaria Prawnicza w Łodzi.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 24 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 25 sierpnia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 25 sierpnia do obiadu w dniu 28 sierpnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia (odpłatnie) najbliższej okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.

Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać za odpłatnością z koncertów na odbywającym się w tym czasie w Zakopanem Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1850 złotych - w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

2050 złotych - w tym 23% vat (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 18 sierpnia 2014 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
18.08.2014 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka"
, 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz