Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


! Untitled Document

Wrocław, dnia 10.10.2014r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu PracyWOSP – 74/2014


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Nowa rola i zadania urzędów pracy w  świetle znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, które odbędzie się w dniach 23-26 listopada 2014r. w Hotelu "Konradówka" w Karpaczu k. Jeleniej Góry.


Cel szkolenia: omówienie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
w szczególności profilowania pomocy osób zarejestrowanych a także w zakresie nowych zadań i form działania powiatowych urzędów pracy.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Rola i zadania urzędów pracy w świetle znowelizowanej ustawy o  promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

2. Nowe zasady profilowania pomocy osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Możliwości
i kryteria kwalifikowania osób zarejestrowanych do poszczególnych profili pomocy.

3. Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy.

4. Model współpracy doradcy klienta

- doradca klienta osoby zarejestrowanej

- doradca klienta instytucjonalnego

5. Warunki i terminy tworzenia i realizacji Indywidualnego Planu Działania zgodne
z ustawowymi zmianami.

6. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia

- bon szkoleniowy

- bon stażowy

- bon zatrudnieniowy

- bon na zasiedlenie


7. Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych

8. Wspieranie zatrudniania młodych pracowników.

9. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r.ż .

10. Refundacja pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.

11. Studium przypadku.


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Krzysztof Wójcik - Trener. Socjolog. Pośrednik pracy I stopnia - ukończone studia podyplomowe z  zakresu pośrednictwa pracy. Praktyk z 18 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener, wykładowca z kilkuletnim stażem pracy w prowadzeniu szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 23 listopada. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 24 listopada.


Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Konradówka” w Karpaczu w pokojach

1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania
w dniu 24 listopada do obiadu w dniu 26 listopada).


W hotelu „Konradówka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej firmy francuskiej THALGO, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania z krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.


Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),
a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1260 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 17 listopada 2014 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
17.11.2014 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Konradówka", 58-540 Karpacz, ul. Nad Łomnicą 20c, tel. (0-75) 76-18-173, 76-19-872


Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry do Karpacza, hotel znajduje się
w centrum miejscowości.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz