Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 15.11.2014 r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

WOSP – 75/2014

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, kierowników działów organizacyjno - samorządowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Aktualne zagadnienia prawne i ekonomiczne spółdzielni mieszkaniowej”, które odbędzie się w dniach 7-10 grudnia 2014 r. w Hotelu-Villa "Scaliano" w Kudowie Zdroju.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
I. PROJEKT USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE - opracowywany przez Nadzwyczajną Komisję Sejmu RP.

1. Kalendarium prac Komisji

2. Projekt ustawy Prawo spółdzielcze

2.1 Dział I – Przepisy ogólne

2.2 Dział II – Założenie spółdzielni jej statut

2.3 Dział III – Członkostwo w spółdzielni

2.3.1 Rozdział 1 Członkowie spółdzielni, ich prawa i obowiązki

2.3.2 Rozdział 2 Ustanie członkostwa

2.3.3 Rozdział 3 Postępowanie wewnątrz-spółdzielcze

2.4 Dział IV Organy spółdzielni

2.4.1 Rozdział 1 Przepisy ogólne

2.4.2 Rozdział 2 Walne zgromadzenie

2.4.3 Rozdział 3 Rada nadzorcza

2.4.4 Rozdział 4 Zarząd

2.4.5 Rozdział 5 Przepisy wspólne dla zebrania przedstawicieli, rady, zarządu i likwidatora

2.4.6 Rozdział 6 Zebranie grup członkowskich

2.5 Dział V Gospodarka spółdzielni

2.6 Dział VI Przekształcenia organizacyjne spółdzielni

2.6.1 Rozdział -Łączenie spółdzielni


II. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WALNEGO ZGROMADZENIA
W CZĘŚCIACH.

1. Kompetencje walnego zgromadzenia

2. Zasady zwołania walnego zgromadzenia

3. Przygotowanie projektów uchwał

4. Tryb przeprowadzenia wyborów i podejmowania uchwał

5. Sposób zakończenia obrad walnego zgromadzenia w częściach.III. RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1. Wybór rady nadzorczej

2. Regulamin rady

3. Zakres działania radu

4. Organizacja pracy rady

5. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

6. Tryb wyboru i odwoływania członków zarządu.

IV. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI

1. Fundusz udziałowy

2. Fundusz zasobowy

3. Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych

4. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe (ramowy regulamin

obrad, projekty uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie oraz przykładowy porządek obrad), które

przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr Zdzisław Wojtowicz – wieloletni i doświadczony wykładowca, pracownik i działacz spółdzielczości

mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach (prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej), przewodniczący

Forum Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 7 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 8 grudnia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi Hotelu Willa Scaliano w  Kudowie Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 8 grudnia do obiadu w dniu 10 grudnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego

i  wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1240 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych)–w pok. 2-osobowym

1390 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 4 grudnia 2014 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
4.12.2014r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel Willa SPA SCALIANO, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel.+48 74 866 18 67

fax +48 74 866 27 44, http://www.scaliano.com.pl, e-mail:poczta@scaliano.com.pl


Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz