Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 12.12.2014 r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

WOSP – 84/2014

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, kierowników działów organizacyjno - samorządowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Aktualne zagadnienia prawne i ekonomiczne spółdzielni mieszkaniowej”, które odbędzie się w dniach 25-28 stycznia 2015 r. w Hotelu "Sasanka" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
I. PROJEKT USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE - opracowywany przez Nadzwyczajną Komisję Sejmu RP.

1. Kalendarium prac Komisji

2. Projekt ustawy Prawo spółdzielcze

2.1 Dział I – Przepisy ogólne

2.2 Dział II – Założenie spółdzielni jej statut

2.3 Dział III – Członkostwo w spółdzielni

2.3.1 Rozdział 1 Członkowie spółdzielni, ich prawa i obowiązki

2.3.2 Rozdział 2 Ustanie członkostwa

2.3.3 Rozdział 3 Postępowanie wewnątrz-spółdzielcze

2.4 Dział IV Organy spółdzielni

2.4.1 Rozdział 1 Przepisy ogólne

2.4.2 Rozdział 2 Walne zgromadzenie

2.4.3 Rozdział 3 Rada nadzorcza

2.4.4 Rozdział 4 Zarząd

2.4.5 Rozdział 5 Przepisy wspólne dla zebrania przedstawicieli, rady, zarządu i likwidatora

2.4.6 Rozdział 6 Zebranie grup członkowskich

2.5 Dział V Gospodarka spółdzielni

2.6 Dział VI Przekształcenia organizacyjne spółdzielni

2.6.1 Rozdział -Łączenie spółdzielni


II. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WALNEGO ZGROMADZENIA
W CZĘŚCIACH.

1. Kompetencje walnego zgromadzenia

2. Zasady zwołania walnego zgromadzenia

3. Przygotowanie projektów uchwał

4. Tryb przeprowadzenia wyborów i podejmowania uchwał

5. Sposób zakończenia obrad walnego zgromadzenia w częściach.III. RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1. Wybór rady nadzorczej

2. Regulamin rady

3. Zakres działania radu

4. Organizacja pracy rady

5. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

6. Tryb wyboru i odwoływania członków zarządu.

IV. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI

1. Fundusz udziałowy

2. Fundusz zasobowy

3. Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych

4. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe (ramowy regulamin

obrad, projekty uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie oraz przykładowy porządek obrad), które

przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr Zdzisław Wojtowicz – wieloletni i doświadczony wykładowca, pracownik i działacz spółdzielczości

mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach (prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej), przewodniczący

Forum Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 25 stycznia. Zajęcia rozpoczynają się

o godz. 900 w dniu 26 stycznia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sasanka” w Szklarskiej Porębie w pokojach
1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 26 stycznia do obiadu w dniu 28 stycznia).

W hotelu „Sasanka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania
z  krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia najbliższej okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1260 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowymKwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 19 stycznia 2015r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 19.01.2015 r. na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl
Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sasanka", 58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 4,tel. +48 (0-75) 752-80-00,

fax: +48 (0-75) 717-36-80, e-mail: hotel@hotel-sasanka.pl, http://www.hotel-sasanka.pl
(dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry , hotel znajduje się w odległości 1,5 km od przystanku PKS )

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku,

kierownictwu, pracownikom i działaczom spółdzielni składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych

i spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015 r.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz