Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 15.01.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

WOSP – 2/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt.
„Prawo pracy w praktyce – w  2015 roku. Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie i jej kształtowanie ”, które odbędzie się w dniach 8-11 lutego 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Szkolenie skierowane jest do: Praktyków pragnących usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności, menedżerów , pracowników kadr , osób zainteresowanych swoim rozwojem.

Cel szkolenia – wskazanie - jak dbać o kulturę bezpieczeństwa pracy w firmie - skuteczną komunikację - współpracę pracowników i kadry zarządzającej w zakresie kształtowania warunków pracy oraz jak wykorzystać praktycznie znajomość Prawa pracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Prawo pracy – praktyczne zagadnienia, przykłady, interpretacje, orzecznictwo, prawidłowe rozwiązania

1. Aktualne przepisy prawa pracy:

a/omówienie aktów prawnych, które budzą najwięcej wątpliwości,

b/przedstawienie zmian w przepisach prawa pracy,

c/przypomnienie co należy do obowiązków kadr,

d/przypomnienie praw i obowiązków pracodawców i pracowników,

2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników:

a/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

b/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy - przyczyna konkretna i prawdziwa - orzeczenia sądu – także w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

c/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

3.Problematyka czasu pracy:

a/ zasady obliczania wymiaru czasu pracy na 2015 rok,

b/ harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia i możliwości zmiany; zasady prawidłowego rozliczania w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w tym analiza najczęściej popełnianych błędów

c/ doba pracownicza,

d/ indywidualny rozkład czasu pracy,

e/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

f/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

g/ inne aspekty prawne czasu pracy.

4.Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:

a/ zasady zawierania umów szkoleniowych,

b/ uprawnienia pracownika na podnoszenie kwalifikacji,

c/ wynagrodzenie z tytułu zwolnień na szkolenia,

d/ konsekwencje nie wywiązania się z umowy kwalifikacyjnej.

5.Urlopy wypoczynkowe w 2015 r – najnowsze orzeczenia sądowe,

6.Uprawnienia rodzicielskie pracowników,

7. Jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

8.Wynagrodzenie:

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagrodzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

9.Poznanie atutów ocen okresowych pracowników i możliwości wszechstronnego wykorzystania w polityce zarządzania firmą.

II.Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie i jej kształtowanie

1. Komunikacja interpersonalna na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w  pracy:

a/komunikacja, a stres w pracy

b/komunikacja, a bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

c/współpraca pracowników i kadry kierowniczej w zakresie kształtowania warunków pracy

d/asertywność jako sztuka dbania o dobre relacje interpersonalne

e/ocena pracownika – konstruktywna pochwała i krytyka

f/zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów

g/przykłady i wskazówki jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami.

2. Etyka w codziennej praktyce:

a/kodeks etyki – cel i realizacja

3.Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa – jej cel i realizacja w  firmie

4.Dobre maniery i ich wpływ na lepszą atmosferę w pracy oraz budowanie i  utrwalanie dobrej opinii o firmie na zewnątrz

a/istota i znaczenie kultury osobistej jako podstawy savoir – vivru

b/znaczenie wyglądu zewnętrznego

c/komunikacja werbalna i niewerbalna

d/powitania, pozdrowienia, prowadzenie rozmów

e/zasady zachowania w różnych pomieszczeniach zakładu pracy

f/precedencja w samochodzie służbowym

g/top 10 komórkowej etykiety telefonicznej

h/netykieta

i/inne wskazówki dotyczące dobrych manier


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:

Ewa Więch – prawnik, praktyk w zakresie prawa pracy i wykładowca z wieloletnim stażem. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w praktyce i unikać błędów.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 8 lutego. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 9 lutego.Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 9 lutego do obiadu w dniu 11 lutego).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny.Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1260 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 4 lutego 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
4.2.2015 r.
na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz