Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 15.1.2015r.


Prezydent.

Prezydent, Burmistrz, Wójt

Starosta,
Przewodniczący Rady

Miasta, Gminy, Powiatu

WOSP – 8/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza radnych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Rada gminy (powiatu) i jej radny - status w teorii i praktyce ustrojowej RP”, które odbędzie się w dniach 22-26 lutego 2015 r. w w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju koło Kłodzka.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Gmina (powiat) wśród innych struktur samorządowych w Polsce


a) zadania gminy (powiatu) i domniemanie kompetencyjne gminy (powiatu)

b) dylemat zadań powierzonych gminie (powiatowi) oraz realizacja art. 8 ustawy o samorządzie gminnym,

c) teoria i praktyka w kwestii suwerenności finansowo-budżetowej gminy (powiatu)


2. Rola Rady Gminy (powiatu)


a) kompetencja uchwałodawcza i kontrolna

b) kompetencje przewodniczącego Rady; prowadzenie i organizacja sesji Rady

c) kompetencje przewodniczącego komisji Rady,

d) kwestia jawności posiedzeń Rady i jej komisji,

e) kwestia transparentności działań radnego


3. Status radnego i jego rola


a) radny na sesji rady i posiedzeniu komisji,

b) radny jako funkcjonariusz publiczny

c) rola reprezentacyjna, inicjująca i petycyjna radnego wobec mieszkańców

d) prawne kwestie dotyczące wniosków i zapytań radnego

e) radny a media; radny jako depozytariusz tajemnicy prawnie chronionej (zagadnienia wstępne)


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Piotr Gaglik – prawnik, wieloletni i doświadczony pracownik i działacz samorządowy , były radny w radzie miasta Wrocławia, aktualnie pracownik Urzędu Miasta Wrocławia, wykładowca i praktyk w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie ustawy o samorządzie gminnym.Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 lutego. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 23 lutego.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 22 lutego do obiadu w dniu 26 lutego).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia (odpłatnie) najbliższej okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania
( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. W pobliżu Dusznik znajduję się znany ośrodek narciarski Zieleniec (dojazd z Dusznik SkiBusem).


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1240 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych) – w pok. 2 - osobowym

1440 złotych-plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat, po dostarczeniu stosownego
oświadczenia.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 lutego 2015 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
16.02.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz