Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 08.04.2015r.

Rada Nadzorcza,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej,WOSP – 33/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zarządców lokalami mieszkalnymi a także pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Spółdzielnie mieszkaniowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 i co dalej? Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych oraz poszczególnych komórek organizacyjnych – wybrane problemy prawno – organizacyjne i majątkowe na tle orzecznictwa oraz planowanych zmian”, które odbędzie się w dniach 17-20 maja 2015 r. w Hotelu "Konradówka" w Karpaczu k. Jeleniej Góry.


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. była już wielokrotnie nowelizowana. Każda kolejna nowelizacja niesie za sobą problemy interpretacyjne, które w znacznej części rozwiązywane są przez orzecznictwo sądowe i praktykę.

Znacznie mniej nowelizacji od roku 2000 doczekała się Ustawa Prawo spółdzielcze.

Przed ponad rokiem (7 listopada 2013) do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP 6 artykułów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 2 artykułów Ustawy Prawo spółdzielcze. TK wydał wyrok 5 lutego 2015 roku odrzucając w zasadniczej części zarzuty posłów.

Kilka przepisów u.s.m. (3) oraz Prawa spółdzielczego (1) sędziowie TK uznali jednak za niekonstytucyjne.

Przekształcenia uwłaszczeniowe w spółdzielniach niosą za sobą poważne problemy przypisania poszczególnych składników majątkowych do mienia osobistego członków bądź właścicieli, mienia wspólnego w  nieruchomościach wspólnych i mienia spółdzielczego. Te trzy grupy majątku jakimi zarządza spółdzielnia mieszkaniowa są jednocześnie inne dla każdej grupy mieszkańców spółdzielni (właścicieli, spółdzielczych własnościowych praw do lokali i lokatorskich praw). Do tego dochodzi jeszcze podział mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych na członków i nie będących członkami, co też utrudnia zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.

Chcąc przybliżyć Państwu aktualne problemy spółdzielni mieszkaniowych oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwo sądowe, praktykę i  różne interpretacje niektórych przepisów proponujemy szkolenie, które jest przeznaczone dla : -zarządów spółdzielni, -członków rad nadzorczych, -kierowników i pracowników działów organizacyjnych, -kierowników i pracowników działów członkowsko - lokalowych oraz pracowników obsługujących organy samorządowe spółdzielni.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

I Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r – komunikat

II Organy Spółdzielni

2.1.Walne Zgromadzenie

2.2. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

2.3. Zarząd Spółdzielni.

III Statut spółdzielni i jego charakter prawny

3.1.Charakter prawny Statutu (umieszczanie w nim zapisów nie dotyczących członków Spółdzielni)

3.2. Cztery zasadnicze poglądy na temat przedmiotu regulacji

3.3. Zapisy obowiązkowe

IV Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

4.1. Obligatoryjne czy fakultatywne (art. 32 Prawa spółdzielczego)

V Wybrane problemy zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi

5.1. Ustawa o ochronie danych osobowych i stosowanie jej w spółdzielniach

5.2. Grupy mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych – zróżnicowanie opłat

5.3. Art. 11 przetargi na lokale wolne w sensie prawnym

VI Wyodrębnianie się i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi powstającymi ze struktur spółdzielni

6.1. Nieruchomość wspólna

6.2. Art. 27 – zarząd powierzony – ustawowy spółdzielni mieszkaniowej

6.3. Art. 241 – powstanie wspólnoty na mocy uchwały

6.4. Art. 26 – powstanie wspólnoty z mocy ustawy

VII Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca – jej prawa i obowiązki

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Mecenas Krystyna Królewiak – Ciechanowska – doświadczony radca prawny – praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami lokalowymi. Wykładowca z wieloletnim stażem, przekazuje specjalistyczna wiedzę
w profesjonalny i  przystępny sposób. Lustrator spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi Kancelarię Prawną w Łodzi.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 17 maja. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00
w dniu 18 maja.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Konradówka” w Karpaczu w pokojach

1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania
w dniu 18 maja do obiadu w dniu 20 maja).

W hotelu „Konradówka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej firmy francuskiej THALGO, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania z krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1260 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 11 maja 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
11.05.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl

Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel "Konradówka", 58-540 Karpacz, ul. Nad Łomnicą 20c, tel. (0-75) 76-18-173, 76-19-872


Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry do Karpacza, hotel znajduje się
w centrum miejscowości.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz