Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 08.04.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa,

Urzędu Pracy

 

 

WOSP – 31/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Profesjonalny sekretariat – organizowanie i zarządzanie sekretariatem oraz zakres czynności kancelaryjnych w pracy biurowej.”, które odbędzie się w dniach 17-20 maja 2015 r. w Hotelu "Konradówka" w Karpaczu k. Jeleniej Góry.


Szkolenie adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i  zarządzanie sekretariatem w firmie , którego celem jest przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności ułatwiających rozwój zawodowy.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Specyfika, standardy bhp i warunki pracy biurowej.

 2. Miejsce sekretarki w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz miejsce i rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej.

 3. Sekretariat, punkt kancelaryjny, biuro podawcze, recepcja, kancelaria – podobieństwa i różnice.

 4. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące organizacji i zarządzania ( schematy i  struktury organizacyjne, podział pracy, podział zadań i obowiązków, relacje i więzi oraz zależności służbowe).

 5. Sekretarka- pracownik kancelaryjny- asystentka szefa- referent- koordynator czynności kancelaryjnych.

 6. Możliwości zatrudnienia i awansu oraz podstawowe obowiązki pracownicze i  zakres odpowiedzialności pracowniczej.

 7. Najbardziej preferowanie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności stawiane sekretarce.

 8. Istota organizowania i zarządzania sekretariatem oraz rodzaje sekretariatów.

 9. Zakres i znaczenie czynności recepcyjnych i asystenckich w pracy sekretarki.

 10. Komunikacja interpersonalna, informacja i współpraca w relacjach zawodowych.

 11. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zjawisko stresu i wypalenia zawodowego w  stosunkach pracy.

 12. Kultura zawodowa i osobista, wygląd zewnętrzny i kultura osobista, zasady savoir-vivru i etyka zawodowa w relacjach zawodowych.

 13. Standardy obsługi klientów, interesantów i kontrahentów.

 14. Pisma, dokumenty, dokumentacja, akta, korespondencja, informacja – definicje, pojęcia, rodzaje oraz ich znaczenie w funkcjonowaniu jednostki.

 15. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie czynności kancelaryjnych i  archiwizacyjnych oraz odpowiedzialność kierowników jednostki w  zakresie ochrony dokumentów.

 16. Czynności kancelaryjne – obieg dokumentów od momentu wpływu do archiwizowania oraz udział poszczególnych pracowników w czynnościach kancelaryjnych.

 17. Systemy i rejestry kancelaryjne oraz elementy procesu obiegu dokumentów.

 18. Podstawowe normatywy kancelaryjne i archiwizacyjne ( instrukcja kancelaryjna i  archiwizacyjna, klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji, wykazy akt).

 19. Poszczególne czynności związane z archiwizowaniem dokumentacji.

 20. Organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt oraz warunki techniczne i organizacyjne.

 21. Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Halina Dziurdzińska - Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących polityki kadrowej, w tym samorządowej polityki kadrowej, praktycznych aspektów prawa pracy, czynności kancelaryjnych i sekretarskich w pracy biurowej.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 17 maja. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00
w dniu 18 maja.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Konradówka” w Karpaczu w pokojach

1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania
w dniu 18 maja do obiadu w dniu 20 maja).

W hotelu „Konradówka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej firmy francuskiej THALGO, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania z krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1260 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 11 maja 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
11.05.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Konradówka", 58-540 Karpacz, ul. Nad Łomnicą 20c, tel. (0-75) 76-18-173, 76-19-872


Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry do Karpacza, hotel znajduje się
w centrum miejscowości.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz