Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 08.04.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

WOSP – 34/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „ Prawo pracy w 2015 roku – aktualny stan prawny ”, które odbędzie się w dniach 24-28 maja 2015 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Celem szkolenia jest:

- Przekazanie wiedzy i rozwiązań, które znajdują swoje praktyczne zastosowanie w rzeczywistości

- Wykluczenie popełnianych błędów prawnych z zakresu prawa pracy,

- Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy,

- Omówienie przepisów, które budzą najwięcej wątpliwości w oparciu o  orzecznictwo sądowe oraz

o interpretacje urzędowe,

- Przekazanie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego realizowania zadań,

- Omówienie istotnych zmian w przepisach prawa pracy oraz wskazanie metod do zastosowania w praktyce,

- Omówienie istotnych zagadnień z zakresu czasu pracy,

- Omówienie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

- Omówienie wprowadzenia obowiązkowej procedury antydyskryminacyjnej i  antymobbingowej.

- Zdobycie umiejętności w prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikiem.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Aktualne przepisy prawa pracy:

a/ omówienie aktów prawnych, które budzą najwięcej wątpliwości,

b/ przedstawienie zmian w przepisach prawa pracy,

c/ przypomnienie co należy do obowiązków kadr,

d/ przypomnienie praw i obowiązków pracodawców i pracowników,

e/ nietypowe postanowienia regulaminu pracy,


2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników:

a/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

b/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy - przyczyna konkretna i prawdziwa - orzeczenia sądu – także w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

c/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji,.

d/ zasady przetwarzania danych osobowych,

e/ zasady i tryb postępowania dla zapewnienia obowiązku przestrzegania trzeźwości,

f/ samochody służbowe – badania kierowców,

g/ badania pracownika na zawartość narkotyków w organizmie,

h/ procedura zwolnienia chorego pracownika.


3.Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – najnowsze orzecznictwo.


4.Problematyka czasu pracy:

a/ zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2015 roku,

b/ harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia i możliwości zmiany; zasady prawidłowego rozliczania w

poszczególnych okresach rozliczeniowych, w tym analiza najczęściej popełnianych błędów

c/ doba pracownicza,

d/ indywidualny rozkład czasu pracy,

e/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

f/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

g/ inne aspekty prawne czasu pracy.


5. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:

a/ zasady zawierania umów szkoleniowych,

b/ uprawnienia pracownika na podnoszenie kwalifikacji,

c/ wynagrodzenie z tytułu zwolnień na szkolenia,

d/ konsekwencje nie wywiązania się z umowy kwalifikacyjnej.


6. Urlopy w 2015 roku,

7. Zasady wystawiania świadectw pracy,

8. Jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

9.Poznanie atutów ocen okresowych pracowników i możliwości wszechstronnego wykorzystania w polityce zarządzania firmą.

10.Przykłady i wskazówki jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami,

11.Prognozowane zmiany w prawie pracy.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:


Ewa Więch – prawnik, praktyk w zakresie prawa pracy i wykładowca z wieloletnim stażem. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w praktyce i unikać błędów.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 24 maja. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 25 maja.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA"

w  Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 25 maja do obiadu w dniu 28 maja).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu,

a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep

z  biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie

z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.

Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1890 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 18 maja 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie

do dnia 18.05.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz