Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 14.05.2015r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa


WOSP – 40/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, a  także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Ochrona danych osobowych w urzędzie i  przedsiębiorstwie w świetle najnowszych uregulowań prawnych”, które odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2015 r. w Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju koło Kłodzka.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych (uregulowania krajowe, europejskie i międzynarodowe)

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawowe pojęcia występujące w ustawie o ochronie danych osobowych 

3. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych, a w szczególności opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa.

4. Administrator bezpieczeństwa informacji.

5. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:

a) Przetwarzanie zgodnie z prawem

b) Zbieranie danych 

c) Przechowywanie danych 

d) Zabezpieczenie danych 

e) Dokumentacja

6. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

7. Przetwarzanie danych osobowych w  zatrudnieniu:

a) Rekrutacja – wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a  rekrutacja pracowników.

b) Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych 

c) Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

d) Obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych 

e) Zasady i okres przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej

f) Zasady doręczeń dokumentów kadrowych

g) Upoważnienia do prowadzenia dokumentacji kadrowej

h) Pracodawca jako administrator danych – jego obowiązki

i) Odpowiedzialność pracodawcy w przedmiocie ochrony danych osobowych kandydatów na pracowników i  pracowników

8. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

a) Organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO

b) Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i  inspektorów

c) Przegląd aktualnego orzecznictwa.

9. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

a) Odpowiedzialność cywilna – ochrona dóbr osobistych.

b) Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

c) Odpowiedzialność karna.

10.Dyskusja i omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, poszerzone o studium przypadków oraz orzecznictwo sądów. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w  radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 14 czerwca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 15 czerwca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi Hotelu Willa Scaliano w  Kudowie Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 15 czerwca do obiadu w dniu 17 czerwca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego

i  wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),
a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1090 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1240 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 8 czerwca 2015 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
08.06.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel Willa SPA SCALIANO, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel.+48 74 866 18 67

fax +48 74 866 27 44, http://www.scaliano.com.pl, e-mail:poczta@scaliano.com.plHotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz