Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 02.06.2015r.

Rada Nadzorcza,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej,WOSP – 48/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej i zarządu a także pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Spółdzielnie mieszkaniowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 i co dalej? Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych oraz poszczególnych komórek organizacyjnych – wybrane problemy prawno – organizacyjne i majątkowe na tle orzecznictwa oraz planowanych zmian”, które odbędzie się w dniach 12-16 lipca 2015 r. w Hotelu "Warszawa" w Augustowie.


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. była już wielokrotnie nowelizowana. Każda kolejna nowelizacja niesie za sobą problemy interpretacyjne, które w znacznej części rozwiązywane są przez orzecznictwo sądowe i praktykę.

Znacznie mniej nowelizacji od roku 2000 doczekała się Ustawa Prawo spółdzielcze.

Przed ponad rokiem (7 listopada 2013) do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP 6 artykułów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 2 artykułów Ustawy Prawo spółdzielcze. TK wydał wyrok 5 lutego 2015 roku odrzucając w zasadniczej części zarzuty posłów.

Kilka przepisów u.s.m. (3) oraz Prawa spółdzielczego (1) sędziowie TK uznali jednak za niekonstytucyjne.

Przekształcenia uwłaszczeniowe w spółdzielniach niosą za sobą poważne problemy przypisania poszczególnych składników majątkowych do mienia osobistego członków bądź właścicieli, mienia wspólnego w  nieruchomościach wspólnych i mienia spółdzielczego. Te trzy grupy majątku jakimi zarządza spółdzielnia mieszkaniowa są jednocześnie inne dla każdej grupy mieszkańców spółdzielni (właścicieli, spółdzielczych własnościowych praw do lokali i lokatorskich praw). Do tego dochodzi jeszcze podział mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych na członków i nie będących członkami, co też utrudnia zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.

Chcąc przybliżyć Państwu aktualne problemy spółdzielni mieszkaniowych oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwo sądowe, praktykę i  różne interpretacje niektórych przepisów proponujemy szkolenie, które jest przeznaczone dla : -zarządów spółdzielni, -członków rad nadzorczych, -kierowników i pracowników działów organizacyjnych, -kierowników i pracowników działów członkowsko - lokalowych oraz pracowników obsługujących organy samorządowe spółdzielni.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

I Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r – komunikat

II Organy Spółdzielni

2.1.Walne Zgromadzenie

2.2. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

2.3. Zarząd Spółdzielni.

III Statut spółdzielni i jego charakter prawny

3.1.Charakter prawny Statutu (umieszczanie w nim zapisów nie dotyczących członków Spółdzielni)

3.2. Cztery zasadnicze poglądy na temat przedmiotu regulacji

3.3. Zapisy obowiązkowe

IV Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

4.1. Obligatoryjne czy fakultatywne (art. 32 Prawa spółdzielczego)

V Wybrane problemy zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi

5.1. Ustawa o ochronie danych osobowych i stosowanie jej w spółdzielniach

5.2. Grupy mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych – zróżnicowanie opłat

5.3. Art. 11 przetargi na lokale wolne w sensie prawnym

VI Wyodrębnianie się i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi powstającymi ze struktur spółdzielni

6.1. Nieruchomość wspólna

6.2. Art. 27 – zarząd powierzony – ustawowy spółdzielni mieszkaniowej

6.3. Art. 241 – powstanie wspólnoty na mocy uchwały

6.4. Art. 26 – powstanie wspólnoty z mocy ustawy

VII Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca – jej prawa i obowiązki

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Mecenas Krystyna Królewiak – Ciechanowska – doświadczony radca prawny – praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami lokalowymi. Wykładowca z wieloletnim stażem, przekazuje specjalistyczna wiedzę
w profesjonalny i  przystępny sposób. Lustrator spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi Kancelarię Prawną w Łodzi.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 12 lipca. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00
w dniu 13 lipca. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w hotelu "Warszawa" w Augustowie
w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 13 lipca do śniadania w dniu 16 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji, drink-baru, SPA, jacuzzi, masaży, siłowni, bilarda oraz wypożyczalni sprzętu sportowo - wodnego, przystani i strzeżonego parkingu samochodowego. Hotel położony jest nad brzegiem jeziora Necko. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w  przypadku wolnych pokoi ), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 6 lipca 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
06.07.2015 r.
na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel „Warszawa” ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów, tel. 87 643 85 00, tel. 607 294 243,

fax. 87 643 85 04 http://www.hotelwarszawa.pl , e-mail:recepcja@hotelwarszawa.pl


Dojazd pociągiem PKP do stacji w Augustowie lub autobusem PKS do centrum. Hotel znajduje się około

3 km. od stacji lub 4 km. od centrum uzdrowiska (dojazd do hotelu taksówką).

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz