Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 02.06.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

 

WOSP – 53/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „ Prawo pracy w 2015 roku – aktualny stan prawny ”, które odbędzie się w dniach 26-30 lipca 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.Celem szkolenia jest:

- Przekazanie wiedzy i rozwiązań, które znajdują swoje praktyczne zastosowanie w rzeczywistości

- Wykluczenie popełnianych błędów prawnych z zakresu prawa pracy,

- Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy,

- Omówienie przepisów, które budzą najwięcej wątpliwości w oparciu o  orzecznictwo sądowe oraz

o interpretacje urzędowe,

- Przekazanie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego realizowania zadań,

- Omówienie istotnych zmian w przepisach prawa pracy oraz wskazanie metod do zastosowania w praktyce,

- Omówienie istotnych zagadnień z zakresu czasu pracy,

- Omówienie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

- Omówienie wprowadzenia obowiązkowej procedury antydyskryminacyjnej i  antymobbingowej.

- Zdobycie umiejętności w prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikiem.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Aktualne przepisy prawa pracy:

a/ omówienie aktów prawnych, które budzą najwięcej wątpliwości,

b/ przedstawienie zmian w przepisach prawa pracy,

c/ przypomnienie co należy do obowiązków kadr,

d/ przypomnienie praw i obowiązków pracodawców i pracowników,

e/ nietypowe postanowienia regulaminu pracy,


2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników:

a/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

b/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy - przyczyna konkretna i prawdziwa - orzeczenia sądu – także w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

c/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji,.

d/ zasady przetwarzania danych osobowych,

e/ zasady i tryb postępowania dla zapewnienia obowiązku przestrzegania trzeźwości,

f/ samochody służbowe – badania kierowców,

g/ badania pracownika na zawartość narkotyków w organizmie,

h/ procedura zwolnienia chorego pracownika.


3.Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – najnowsze orzecznictwo.


4.Problematyka czasu pracy:

a/ zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2015 roku,

b/ harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia i możliwości zmiany; zasady prawidłowego rozliczania w

poszczególnych okresach rozliczeniowych, w tym analiza najczęściej popełnianych błędów

c/ doba pracownicza,

d/ indywidualny rozkład czasu pracy,

e/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

f/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

g/ inne aspekty prawne czasu pracy.


5. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:

a/ zasady zawierania umów szkoleniowych,

b/ uprawnienia pracownika na podnoszenie kwalifikacji,

c/ wynagrodzenie z tytułu zwolnień na szkolenia,

d/ konsekwencje nie wywiązania się z umowy kwalifikacyjnej.


6. Urlopy w 2015 roku,

7. Zasady wystawiania świadectw pracy,

8. Jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

9.Poznanie atutów ocen okresowych pracowników i możliwości wszechstronnego wykorzystania w polityce zarządzania firmą.

10.Przykłady i wskazówki jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami,

11.Prognozowane zmiany w prawie pracy.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:


Ewa Więch – prawnik, praktyk w zakresie prawa pracy i wykładowca z wieloletnim stażem. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w praktyce i unikać błędów.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 26 lipca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 27 lipca.Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 27 lipca do obiadu w dniu 30 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 20 lipca 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
20.07.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz