Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 02.06.2015r.

Rada Nadzorcza,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej,WOSP – 55/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej i zarządu a także pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Członkowie spółdzielni mieszkaniowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 ”, które odbędzie się w dniach 26-30 lipca 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Szkolenie ma na celu:

- wskazanie spółdzielniom mieszkaniowym jak praktycznie zastosować wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz jest skierowane do:

- zarządów spółdzielni mieszkaniowych,

- członków Rad Nadzorczych,

- pracowników działów członkowsko-lokalowych oraz działów wkładów i  opłat za lokale.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Konstytucja RP o wyrokach Sądu i Trybunału (artykuły 188, 190 Konstytucji RP)


2.Wyroki Sądu Najwyższego na temat obowiązywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.


3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 roku (komentarze, opinie, interpretacje).


4.Czynności spółdzielni mieszkaniowych po wyroku konstytucyjnym – praktyczne rozwiązania.


5.Deklaracja członkowska.


6.Przyjmowanie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej.


7.Wymagalność wpisowego i udziałów (roszczenia spółdzielni).


8.Członkowie oczekujący.


9.Członkowie nieruchomości tworzącej wspólnotę.


10.Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy zbyli prawo do lokalu.


11.Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej.


12.Wystąpienie, wykluczenie, wykreślenie i skreślenie członka.


13.Członkostwo a prawa do lokali.


14.Śmierć członka


15.Wypłata udziałów, wkładów – przedawnienie roszczeń, ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.


16.Zarządzanie spółdzielniami a ochrona danych osobowych (rejestry).


17.Postępowanie wewnątrzspółdzielcze.


18.Najnowsze orzecznictwo.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Mecenas Krystyna Królewiak – Ciechanowska – doświadczony radca prawny – praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami lokalowymi. Wykładowca z wieloletnim stażem, przekazuje specjalistyczna wiedzę
w profesjonalny i  przystępny sposób. Lustrator spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi Kancelarię Prawną w Łodzi.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 26 lipca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 27 lipca.Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 27 lipca do obiadu w dniu 30 lipca).


W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 20 lipca 2015 r. na konto:WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
20.07.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz