Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 02.06.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa


WOSP – 56/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Program Płatnik 10.01.001 zmiany uwzględniające tworzenie i weryfikację dokumentów na podstawie danych z konta płatnika i ubezpieczonych z ZUS ”, które odbędzie się w dniach 26-30 lipca 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Cel szkolenia

Omówienie problematyki z zakresu przekazu elektronicznego dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w aspekcie nowej wersji programu Płatnik 10.01.001 oraz aktualnej wersji 9.01.001F

Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) e-Płatnik omówienie, oraz przykłady nowych rozwiązań w komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń SpołecznychRAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1.Szczegółowe omówienie nowej funkcji pobierania danych z ZUS – aktualizacja komponentów programu i danych płatnika:

-    określenie czasu dla aktualizacji danych pobieranych z ZUS-u,
-  poszerzenie zawartości kartotek płatnika składek i ubezpieczonych,
-  weryfikacja kartoteki płatnika składek  i weryfikacja kartotek ubezpieczonych.

2.Nowe funkcje w programie ułatwiające sporządzanie dokumentów przez użytkownika:

- automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania członków rodzin (ZUS ZCNA) podczas zamykania dokumentu ZUS ZWUA,
- automatyczne wykazanie członków rodzin, którzy ukończyli 26 lat wraz z utworzeniem dok. ZCNA
- sporządzanie dokumentu ZUS ZCNA z wykorzystaniem listy członków rodziny zapisanych w wyniku  pobierania  danych.

3.Omówienie zmian w zakresie poprawności dokumentów zgłoszeniowych i  rozliczeniowych w związku ze zwiększoną weryfikacją w oparciu o dane pobrane z ZUS:

- weryfikacja danych płatnika i ubezpieczonych w dokumentach tworzonych i przesyłanych z danymi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i  Płatników oraz RU PESEL,
- weryfikacja w kontekście  kodów tytułu  ubezpieczenia przekazanych do ZUS-u,
- poprawność wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w  szczególności - kodów, dla których w obowiązujących przepisach została określona dolna lub górna wysokość,
- poprawność  składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszone wcześniej kody tytułu do ubezpieczenia.

4.Wykonanie korekty dokumentów rozliczeniowych przy udziale zestawów rozliczeniowych z ZUS:

-  przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących,
-  wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA.

5.Kontrolowanie stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS poprzez:

 -  aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS,
  -  wprowadzenie dodatkowych informacji prezentujących wyniki weryfikacji wykonane przez KSI na etapie przetwarzania dokumentów na kontach.

6.Omówienie zmian w zakresie wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS:
-  blokowanie wysyłki zestawu dokumentów w przypadku braku potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS.

7.Możliwość oznaczania kolejności przetwarzania dokumentów w zestawie:
-   ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, w przypadku wysyłki do ZUS-u wielu dokumentów dla jednej osoby ubezpieczonej.
8.Nowe metody komunikacji z ZUS omówienie zasad wymiany danych z Zakładem.

9.Platforma Usług Elektronicznych – praktyczne aspekty usługi przydatne do wykorzystania w codziennej pracy przez Płatników składek oraz ubezpieczonych.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Specjalista w zakresie nowoczesnych usług IT, wieloletni i doświadczony pracownik ZUS, wykładowca , praktyk w zakresie związanym z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 26 lipca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 27 lipca.Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 27 lipca do obiadu w dniu 30 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 20 lipca 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
20.07.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz