Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 15.06.2015r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy
WOSP – 60/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Ochrona danych osobowych w  urzędzie i przedsiębiorstwie w świetle najnowszych uregulowań prawnych. Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy., które odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 4 września 2015 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Uczestnicy szkolenia: Kadra kierownicza i  pracownicy publicznych służb zatrudnienia w  powiatowych urzędach pracy.

Cel szkolenia: Omówienie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych oraz zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w  zakresie nowych usług, form, instrumentów i narzędzi wykorzystywanych w pracy z klientem Urzędu Pracy. Celem szkolenia jest także podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz nabycie i  usystematyzowanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu świadczonych usług.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Ochrona danych osobowych w urzędzie i przedsiębiorstwie w świetle najnowszych uregulowań prawnych.


1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych (uregulowania krajowe, europejskie i międzynarodowe)

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawowe pojęcia występujące w ustawie o ochronie danych osobowych 

3. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych, a w szczególności opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa.

4. Administrator bezpieczeństwa informacji.

5. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:

a) Przetwarzanie zgodnie z prawem

b) Zbieranie danych 

c) Przechowywanie danych 

d) Zabezpieczenie danych 

e) Dokumentacja

6. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

7. Przetwarzanie danych osobowych w  zatrudnieniu:

a) Rekrutacja – wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a  rekrutacja pracowników.

b) Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych 

c) Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

d) Obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych 

e) Zasady i okres przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej

f) Zasady doręczeń dokumentów kadrowych

g) Upoważnienia do prowadzenia dokumentacji kadrowej

h) Pracodawca jako administrator danych – jego obowiązki

i) Odpowiedzialność pracodawcy w przedmiocie ochrony danych osobowych kandydatów na pracowników i  pracowników

8. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

a) Organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO

b) Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i  inspektorów

c) Przegląd aktualnego orzecznictwa.

9. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

a) Odpowiedzialność cywilna – ochrona dóbr osobistych.

b) Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

c) Odpowiedzialność karna.

10.Dyskusja i omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.


II. Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 1. Rola i zadania Powiatowych Urzędów Pracy świetle obowiązującej ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 2. Klient pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy .

 3. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących usług, form, instrumentów, narzędzi zgodnych
  z ustalonym profilem pomocy skierowanych do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

 4. Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy. Formy pomocy dla osób z  grupy do 30 roku życia , powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych.

 5. Profilowanie pomocy klientom PUP, a oczekiwania klientów w stosunku do Urzędu Pracy.

 6. Doradca klienta – kim jest doradca, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności doradcy klienta. Doradca indywidualny i instytucjonalny.

 7. Warunki i terminy tworzenia i realizacji Indywidualnego Planu Działania zgodne
  z ustawowymi zmianami.

 8. Marketing i promocja usług oferowanych przez urząd. Wizerunek urzędu pracy wśród partnerów rynku pracy.

 9. Rola i znaczenie współpracy między poszczególnymi stanowiskami
  i  specjalistami w PUP w celu skutecznej aktywizacji zawodowej.

 10. Studium przypadku. Zakończenie i podsumowanie szkolenia.


Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: poszkoleniowa ankieta ewaluacyjna.


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcami na szkoleniu będą:


Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w  radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 30 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się
o godz.9.00 w dniu 31 sierpnia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 5 noclegów w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA"

w  Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 31 sierpnia do obiadu w dniu 4 września).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu,

a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep

z  biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie

z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.

Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu z dojazdem wynosi:


2350 złotych netto(słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

2750 złotych netto (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 24 sierpnia 2015 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem

w terminie do dnia 24.08.2015r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz