Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 24.06.2015r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

WOSP – 61/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, kierowników działów organizacyjno - samorządowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia prawno – organizacyjne i finansowe
w  spółdzielni mieszkaniowej.”,
które odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia 2015 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju k. Kłodzka.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1.Zasady działalności spółdzielni mieszkaniowej

2.Orzeczenia sądowe dotyczące walnego zgromadzenia

3.Walne zgromadzenie

3.1. Dokumenty określające zasady zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia

3.2.Obowiązki zarządu spółdzielni dotyczące spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia

3.3.Współpraca zarządu i rady nadzorczej w przygotowaniu walnego zgromadzenia

3.4.Sposób powiadamiania członków o terminie, miejscu oraz dokumentach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

3.5.Przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał, podsumowanie obrad walnego zgromadzenia.

4.Rada Nadzorcza

5. Zasady współpracy rady nadzorczej z zarządem spółdzielni w  wykonywaniu funkcji nadzorczo – kontrolnych.

6. Zarząd spółdzielni

7. Statutowe organy samorządu spółdzielni

8. Fundusze w spółdzielni – zasady tworzenia i wydatkowania

9. Szkolenie członków samorządu spółdzielni mieszkaniowych

10. Projekt ustawy prawo spółdzielcze.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe (ramowy regulamin

obrad, projekty uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie oraz przykładowy porządek obrad), które

przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr Zdzisław Wojtowicz – wieloletni i doświadczony wykładowca, pracownik i działacz spółdzielczości

mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach (prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej), przewodniczący

Forum Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 9 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 10 sierpnia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 10 sierpnia do obiadu w dniu 13 sierpnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać za odpłatnością z koncertów na odbywającym się w tym czasie w Dusznikach Zdroju Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1240 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych) – w pok. 2 - osobowym

1440 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 3 sierpnia 2015 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
3.08.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz