Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 24.06.2015r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy
WOSP – 62/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza kadrę kierowniczą i pracowników publicznych służb zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy oraz zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy., które odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia 2015 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju k. Kłodzka.


Cel szkolenia: Omówienie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nowych usług, form, instrumentów i narzędzi wykorzystywanych w pracy z klientem Urzędu Pracy. Celem szkolenia jest także podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz nabycie i  usystematyzowanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu świadczonych usług.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


 1. Rola i zadania Powiatowych Urzędów Pracy w świetle obowiązującej ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 2. Klient pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy .

 3. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących usług, form, instrumentów, narzędzi zgodnych
  z ustalonym profilem pomocy skierowanych do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

 4. Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy. Formy pomocy dla osób z  grupy do 30 roku życia , powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych.

 5. Profilowanie pomocy klientom PUP, a oczekiwania klientów w stosunku do Urzędu Pracy.

 6. Doradca klienta – kim jest doradca, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności doradcy klienta. Doradca indywidualny i instytucjonalny.

 7. Warunki i terminy tworzenia i realizacji Indywidualnego Planu Działania zgodne
  z ustawowymi zmianami.

 8. Marketing i promocja usług oferowanych przez urząd. Wizerunek urzędu pracy wśród partnerów rynku pracy.

 9. Rola i znaczenie współpracy między poszczególnymi stanowiskami
  i  specjalistami w PUP w celu skutecznej aktywizacji zawodowej.

 10. Studium przypadku. Zakończenie i podsumowanie szkolenia.


Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: poszkoleniowa ankieta ewaluacyjna.


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 9 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 10 sierpnia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 10 sierpnia do obiadu w dniu 13 sierpnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać za odpłatnością z koncertów na odbywającym się w tym czasie w Dusznikach Zdroju Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1240 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych) – w pok. 2 - osobowym

1440 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 3 sierpnia 2015 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
3.08.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz