Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 24.06.2015 r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 65/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Instrukcja kancelaryjna i jej wykorzystanie w pracy urzędniczej”, które odbędzie się w dniach 16 - 20 sierpnia
2015 r.
w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Szkolenie skierowane jest do: pracowników administracji publicznej, szczególnie do pracowników sekretariatów, archiwów zakładowych i  składnic akt oraz do pozostałych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności kancelaryjnych.

Wymagania dla uczestników: minimum wiedzy na temat procedur kancelaryjnych w administracji publicznej.


Cel szkolenia:
przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności zawodowych w zakresie stosowania tych zasad w codziennej pracy.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1.Wprowadzenie do tematyki szkolenia i wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z  informacją, korespondencją i pismami:

1) informacja i korespondencja jako podstawowe narzędzia w pracy urzędniczej;

2) korespondencja i jej znaczenie;

3) cechy pisma, podział, rodzaje i znaczenie;

4) dokumenty, dokumentacja, akta sprawy.

2.Podstawy pracy kancelaryjnej:

1) akty prawne obowiązujące do 31 grudnia 2010r. i akty prawne obowiązujące po 1 stycznia 2011r.
w zakresie pracy kancelaryjnej;

2) podstawowe pojęcia występujące w czynnościach kancelaryjnych;

3) rejestry kancelaryjne;

4) dzienniki korespondencyjne i księgi jako narzędzia pracy kancelaryjnej.

3.Zakres czynności kancelaryjnych:

1) typowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników;

2) obieg dokumentów i jego fazy;

3) systemy kancelaryjne;

4) cechy tradycyjnego systemu kancelaryjnego i systemu EZD;

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.):

1) zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia;

2) obowiązki kierownika podmiotu w zakresie czynności kancelaryjnych;

3) podstawowe pojęcia kancelaryjne;

4) koordynator czynności kancelaryjnych;

5) czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i systemie EZD.

5.Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji jako jeden z nieodłącznych elementów postępowania
z dokumentacją:

1) zakres przedmiotowy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

2) podstawowe normatywy kancelaryjne;

3) budowa jednolitego rzeczowego wykazu akt;

4) zasady kwalifikowania i klasyfikowania dokumentacji;

5) zasady postępowania w przypadku brakowania dokumentacji;

tryb przygotowania i przekazania dokumentów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.

6.Archiwizacja dokumentacji:

1) konstrukcje prawa archiwalnego;

2) materiały archiwalne i nierchiwalne oraz rodzaje zasobów archiwalnych;

3) archiwa zakładowe i składnice akt;

4) rola i zadania archiwisty;

5) zakres prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;

6) przejmowanie i gromadzenie dokumentacji w archiwum zakładowym;

7) wypożyczanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji;

8) przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

9) warunki techniczne i lokalowe

7.Praca na wybranych przykładach i warsztaty praktyczne.

8.Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym i urzędniczym w dziale organizacji i kadr, znająca od strony praktycznej całokształt zagadnień organizacyjnych, kadrowych, sekretarskich, kancelaryjnych i bhp, w tym zagadnień związanych z opracowywaniem i wdrażaniem wewnętrznych procedur i  aktów prawnych.

Praktyk i jednocześnie specjalista zajmujący się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i zagadnieniami bhp.

Trener i wykładowca na szkoleniach i kursach z kilkuletnim doświadczeniem szkoleniowym w zakresie: podstaw organizacji zarządzania, zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi, polityki kadrowej, wartościowania stanowisk pracy, praktycznych aspektów prawa pracy, vademecum dla pracowników samorządowych odbywających służbę przygotowawczą, zarządzania nowoczesnym sekretariatem w administracji publicznej z czynnościami kancelaryjnymi.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 16 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 17 sierpnia.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA"

w  Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 17 sierpnia do obiadu w dniu 20 sierpnia).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu,

a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep

z  biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie

z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.

Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1890 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 10 sierpnia 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie

do dnia 10.08.2015r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz