Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 28.08.2015r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

WOSP – 72/2015

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, kierowników działów organizacyjno - samorządowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia prawno – organizacyjne i finansowe w  spółdzielni mieszkaniowej.”, które odbędzie się w dniach 27 - 30 września 2015 r. w Hotelu "Konradówka" w Karpaczu k. Jeleniej Góry.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1.Zasady działalności spółdzielni mieszkaniowej

2.Orzeczenia sądowe dotyczące walnego zgromadzenia

3.Walne zgromadzenie

3.1. Dokumenty określające zasady zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia

3.2.Obowiązki zarządu spółdzielni dotyczące spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia

3.3.Współpraca zarządu i rady nadzorczej w przygotowaniu walnego zgromadzenia

3.4.Sposób powiadamiania członków o terminie, miejscu oraz dokumentach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

3.5.Przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał, podsumowanie obrad walnego zgromadzenia.

4.Rada Nadzorcza

5. Zasady współpracy rady nadzorczej z zarządem spółdzielni w  wykonywaniu funkcji nadzorczo – kontrolnych.

6. Zarząd spółdzielni

7. Statutowe organy samorządu spółdzielni

8. Fundusze w spółdzielni – zasady tworzenia i wydatkowania

9. Szkolenie członków samorządu spółdzielni mieszkaniowych

10. Projekt ustawy prawo spółdzielcze.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe (ramowy regulamin

obrad, projekty uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie oraz przykładowy porządek obrad), które

przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr Zdzisław Wojtowicz – wieloletni i doświadczony wykładowca, pracownik i działacz spółdzielczości

mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach (prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej), przewodniczący

Forum Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 27 września. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 28 września.


Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Konradówka” w Karpaczu w pokojach

1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania
w dniu 28 września do obiadu w dniu 30 września).


W hotelu „Konradówka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej firmy francuskiej THALGO, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania z krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.


Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),
a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1360 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1510 złotych - plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 21 września 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
21.09.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Konradówka", 58-540 Karpacz, ul. Nad Łomnicą 20c, tel. (0-75) 76-18-173, 76-19-872


Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry do Karpacza, hotel znajduje się
w centrum miejscowości.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz