Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 3.11.2015r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy
WOSP – 93/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza kadrę kierowniczą i pracowników publicznych służb zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy oraz zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP – profilowanie pomocy, tworzenie i realizacja IPD. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy., które odbędzie się w dniach 6 - 10 grudnia 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka"w Zakopanem.


Cel szkolenia:
- poszerzenie wiedzy z zakresu roli i zadań wykonywanych przez doradcę klienta
w zakresie  zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP
- podniesienie wiedzy z zakresu profilowania pomocy klientom PUP oraz tworzenia
i realizacji IPD.

- poprawa jakości świadczonych usług w stosunku do klienta indywidualnego.
- poszerzenie wiedzy praktycznej w zakresie współpracy z pracodawcami


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

2. Doradca klienta jako ekspert.

3. Obsługa klienta w zakresie zindywidualizowanej pomocy

4. Profilowanie pomocy dla klientów PUP.

5. Wywiad i komunikacja jako warunek określenia właściwego profilu pomocy.

6. Metody i sposoby pobudzania klientów PUP do aktywności zawodowej.

7. Działania, usługi, instrumenty i narzędzia rynku pracy stosowane w  ramach ustalonego profilu pomocy.

8. Działania do samodzielnej realizacji przez osoby bezrobotne i  poszukujące pracy.

9. Zasady tworzenia i realizacji IPD.

10. Rola i znaczenie współpracy między stanowiskami i specjalistami w PUP w celu skutecznej aktywizacji i realizacji IPD.

11. Zalety, bariery i trudności w zindywidualizowanej pomocy klientom PUP.

12. Metody pozyskiwania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami oraz instytucjami i partnerami rynku pracy.

13. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy jako ważny element pobudzania klientów PUP do aktywności zawodowej.

14. Specyfika obsługi klienta w kontakcie bezpośrednim.

- Siła pierwszego wrażenia.

- Doradca klienta w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

- Błędy najczęściej popełniane przez doradców.

15. Studium przypadku. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: poszkoleniowa ankieta ewaluacyjna.


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 6 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 7 grudnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 7 grudnia do obiadu w dniu 10 grudnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 listopada 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
30.11.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz