Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 12.01.2016r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

WOSP – 1/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w  ogólnopolskim szkoleniu nt. „Spółdzielnie Mieszkaniowe w świetle obowiązującego prawa – wybrane zagadnienia. Przygotowanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia.”, które odbędzie się w dniach 14 – 17 lutego 2016 r. w Hotelu "Sasanka" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 roku;


2.Walne zgromadzenie

2.1. Dokumenty określające zasady zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia

2.2.Obowiązki zarządu spółdzielni dotyczące spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia

2.3.Współpraca zarządu i rady nadzorczej w przygotowaniu walnego zgromadzenia

2.4.Sposób powiadamiania członków o terminie, miejscu oraz dokumentach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

2.5.Przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał, podsumowanie obrad walnego zgromadzenia.

3.Rada Nadzorcza

4. Zasady współpracy rady nadzorczej z zarządem spółdzielni w  wykonywaniu funkcji nadzorczo – kontrolnych.

5. Zarząd spółdzielni

6. Statutowe organy samorządu spółdzielni

7. Windykacja należności w tym:

8.Dochodzenie odszkodowania od gminy z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które

przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, członek komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Mieszkaniowej, wieloletni i doświadczony wykładowca, działacz i pracownik spółdzielni mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 14 lutego. Zajęcia rozpoczynają się

o godz. 900 w dniu 15 lutego.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sasanka” w Szklarskiej Porębie w pokojach
1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 15 lutego do obiadu w dniu 17 lutego).

W hotelu „Sasanka” – znajduje się centrum odnowy biologicznej, gdzie będzie można skorzystać (odpłatnie) z bogatej oferty różnego rodzaju zabiegów. Ponadto dla uczestników szkolenia możliwość bezpłatnego korzystania
z  krytego basenu, jacuzzi, sauny parowej i suchej.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia najbliższej okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1360 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1510 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 11 lutego 2016r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 11.02.2016 r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sasanka", 58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 4,tel. +48 (0-75) 752-80-00,

fax: +48 (0-75) 717-36-80, e-mail: hotel@hotel-sasanka.pl, http://www.hotel-sasanka.pl
(dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry , hotel znajduje się w odległości 1,5 km od przystanku PKS )

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz