Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 12.01.2016r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa


WOSP – 5/2016

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Ważne zmiany w ZUS od 01 stycznia 2016r. zmiana oskładkowania umów zleceń, e-zwolnienia - nowe obowiązki dla płatników składek, program płatnik 10.01.001 –warsztaty.", które odbędzie się w dniach 21-24 lutego 2016 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju koło Kłodzka.


Cel szkolenia

e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie, ważne zmiany od 01.01.2016r przedstawienie zakresu zmian oraz obowiązków z tym związanych dla przedsiębiorców.

Zmiany dotyczące umów zleceń od 01.01.2016r zakres zmian, tematyka kilku umów zleceń w świetle przepisów ZUS. podstawy oskładkowanie, omówienie

Omówienie problematyki z zakresu przekazu elektronicznego dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w aspekcie nowej wersji programu Płatnik 10.01.001

Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) e-Płatnik omówienie, oraz przykłady nowych rozwiązań w komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym Panelu Płatnika, na którym pojawiać się będą elektroniczne zwolnienia.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. E-zwolnienia (e-ZLA) w praktyce od 01.01.2016r.
- Co dalej ze zwolnieniami papierowymi
- W jaki sposób pracodawca dowie się, że pracownik jest na zwolnieniu lekarskim?
- Obieg elektronicznego dokumentu zwolnienia ZUS ZLA pomiędzy lekarzem, ubezpieczonym, płatni- kiem składek i ZUS-em,
- Obowiązki pracodawcy, ubezpieczonego i lekarza po zmianach w ZLA do 01.01.2016r.

2. Omówienie zmian legislacyjnych od 01.01.2016r. dot. Umów zleceń
- Koniec zbiegu dwóch umów zleceń – i co dalej?
- Oświadczenie ubezpieczonego ignorowane przez ZUS?
- Jak zbadać czy ubezpieczony prawidłowo wypisał oświadczenie , aby uniknąć błędów w
składowaniu umowy zlecenia.
- kiedy opłacać składki i  w jakiej wysokości od umów zleceń w 2016r

3. Platforma Usług Elektronicznych PUE – praktyczne aspekty usługi przydatne do wykorzystania w codziennej pracy przez Płatników składek oraz ubezpieczonych.
- nowe funkcjonalności związane ze zmiana od 01.01.2016r Panel Płatnika, e-ZLA, rozliczenia salda przedsiębiorcy

4.Płatnik 10.001.01
4.1.Szczegółowe omówienie nowej funkcji pobierania danych z ZUS – aktualizacja komponentów programu i danych płatnika:
-  poszerzenie zawartości kartotek płatnika składek i ubezpieczonych,
-  weryfikacja kartoteki płatnika składek  i weryfikacja kartotek ubezpieczonych.

4.2.Nowe funkcje w programie ułatwiające sporządzanie dokumentów przez użytkownika:
- min. sporządzanie dokumentu ZUS ZCNA z wykorzystaniem listy członków rodziny zapisanych w wyniku  pobierania  danych.
4.3.Omówienie zmian w zakresie poprawności dokumentów zgłoszeniowych i  rozliczeniowych w związku ze zwiększoną weryfikacją w oparciu o dane pobrane z ZUS:
- weryfikacja danych płatnika i ubezpieczonych w dokumentach tworzonych i przesyłanych z danymi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i  Płatników oraz RU PESEL,
- weryfikacja w kontekście  kodów tytułu  ubezpieczenia przekazanych do ZUS-u,
- poprawność wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności - kodów, dla których w obowiązujących przepisach została określona dolna lub górna wysokość,
- poprawność  składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszone wcześniej kody tytułu do ubezpieczenia.
4.4.Wykonanie korekty dokumentów rozliczeniowych przy udziale zestawów rozliczeniowych z ZUS:
-  przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących,
-  wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA.
4.5.Kontrolowanie stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS poprzez:
 -  aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS,
  -  wprowadzenie dodatkowych informacji prezentujących wyniki weryfikacji wykonane przez KSI na etapie przetwarzania dokumentów na kontach.
4.6.Omówienie zmian w zakresie wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS:
-  blokowanie wysyłki zestawu dokumentów w przypadku braku potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS.
4.7.Możliwość oznaczania kolejności przetwarzania dokumentów w zestawie:
-  
ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, w przypadku wysyłki do ZUS-u wielu dokumentów dla 1 osoby ubezpieczonej.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie: Specjalista w zakresie nowoczesnych usług IT, wieloletni i doświadczony pracownik ZUS, wykładowca , praktyk w zakresie związanym z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 21 lutego. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 22 lutego.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 22 lutego do obiadu w dniu 24 lutego).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia (odpłatnie) najbliższej okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania
( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. W pobliżu Dusznik znajduję się znany ośrodek narciarski Zieleniec (dojazd z Dusznik SkiBusem).


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1180 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1330 złotych-plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 15 lutego 2016 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
15.02.2016r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz