Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 12.01.2016r.

Burmistrz, Wójt, Starosta

Przewodniczący Rady

Miasta, Gminy, Powiatu


WOSP – 6/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza radnych powiatów, miast i gmin, pracowników biura rady oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt.„Komisja rewizyjna rady gminy (powiatu) – procedura kontroli”, które odbędzie się w dniach 25-28 lutego 2016 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju koło Kłodzka.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Rada gminy (powiatu) a Komisja rewizyjna.

2. Skład Komisji rewizyjnej.

3. Rola przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

4. Zespół kontrolny a Komisja rewizyjna.

5.Zaświadczenia (upoważnienia) członków zespołu do przeprowadzenia kontroli.

6. Status uchwał komisji rewizyjnej w procedurze kontroli i w procedurze absolutoryjnej.

7. Procedura przeglądania dokumentów przez zespół kontrolny.

8. Problem ochrony tajemnic prawnie chronionych.

9.Dokumenty z  kontroli (notatki, odpisy, protokoły kontrolne i pokontrolne).

10. Status prawny wyników kontrolnych i zaleceń pokontrolnych.

11. Procedura absolutoryjna:

a)Legitymacja do złożenia wniosku, podmiot i przedmiot wniosku.

b)Sesje absolutoryjne, dokumenty wymagane na sesje.

c)Procedura głosowania.

d)Problematyka wyników głosowania na sesji absolutoryjnej, skutki.Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


mgr Piotr Gaglik – prawnik, wieloletni i doświadczony pracownik i działacz samorządowy , były radny w radzie miasta Wrocławia, aktualnie pracownik Urzędu Miasta Wrocławia, wykładowca i praktyk w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie ustawy o samorządzie gminnym.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 25 lutego. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w dniu 26 lutego.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 26 lutego do obiadu w dniu 28 lutego).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia (odpłatnie) najbliższej okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania
( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. W pobliżu Dusznik znajduję się znany ośrodek narciarski Zieleniec (dojazd z Dusznik SkiBusem).


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1180 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1330 złotych-plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 18 lutego 2016 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
18.02.2016r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz