Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 8.02.2016r.Burmistrz, Wójt, Starosta

Przewodniczący Rady

Miasta, Gminy, Powiatu

WOSP – 11/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza radnych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Radny i Rada gminy (powiatu) a współpraca z organizacjami pozarządowymi (w tym pożytku publicznego)”, które odbędzie się w dniach 17 - 20 marca 2016 r. w Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju koło Kłodzka.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
I. Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji pozarządowych (NGO) w  polskim środowisku prawno-ustrojowym.

a)Konstytucja RP,

b)ustawa o samorządzie gminnym, terytorialnym

c)ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


II. Kryteria współpracy (konsultacji wiążącej i opiniotwórczej) NGO w  tym organizacji pożytku publicznego z radnym, komisją rady i radą gminy (powiatu).III. Ramy współpracy instytucjonalnej NGO z samorządem gminnym (powiatu)

a) Gminna(powiatowa) rada pożytku publicznego: jej status zadania i  struktura,

b) Rola doradcza organizacji społecznej w tym NGO w strukturze wykonawczej samorządu gminnego, (powiatowego)

c) Rola polityczna organizacji społecznych w formalnej i nieformalnej działalności społecznej mieszkańców (wolontariat a zadania gminy(powiatu))

d) Prawne możliwości działań „inicjatywy obywatelskiej mieszkańców”, tzw. „budżetu obywatelskiego”, funduszu sołeckiego względnie innych funduszów celowych a organizacje społeczne na terenie gminy(powiatu).


IV. Podstawowe wymogi transparentności działań instytucji gminnych(powiatowych) a kwestia współpracy z organizacjami społecznymi, ich wsparciem finansowym, zasadami dozwolonego lobbingu.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Piotr Gaglik – prawnik, wieloletni i doświadczony pracownik i działacz samorządowy , były radny w radzie miasta Wrocławia, aktualnie pracownik Urzędu Miasta Wrocławia, wykładowca i praktyk w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie ustawy o samorządzie gminnym.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 17 marca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 18 marca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi Hotelu Willa Scaliano w  Kudowie Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 18 marca do obiadu w dniu 20 marca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego

i  wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),
a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1360 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt) – w pok. 2 - osobowym

1510 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć) – w pok. 1 – osobowym

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 7 marca 2016 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 07.03.2016r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel Willa SPA SCALIANO, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel.+48 74 866 18 67

fax +48 74 866 27 44, http://www.scaliano.com.pl, e-mail:poczta@scaliano.com.pl


Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz