Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 30.05.2016r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

WOSP – 43/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Prawo pracy w 2016 roku - po nowelizacji Kodeksu Pracy (rewolucja w umowach na czas określony) ”, które odbędzie się w dniach 10-14 lipca 2016 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Celem szkolenia jest:

- zapoznanie uczestników szkolenia z nowelizacją Kodeksu Pracy – jak przygotować firmę do zmian.

- usystematyzowanie wiedzy i poznanie poprzez praktyczne przykłady kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. PRAWO PRACY PO ZMIANACH – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRZYKŁADY, INTERPRETACJE, ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO, INTERPRETACJE MPiPS ,PIP, PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA.


1. Kazusy prawa pracy:

a/ Zasada „33 i 3” w umowach terminowych oraz inne nowe regulacje – przygotowanie pracodawców do nowych przepisów

b/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

c/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy - przyczyna konkretna i prawdziwa - orzeczenia sądu – także w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

d/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

e/ jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

f/ drugi etat u tego samego pracodawcy,

g/ urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca,

h/ likwidacja stanowiska bez ryzyka przywrócenia do pracy,

i/ stan nietrzeźwości pracownika i jego skutki,

j/ Zmiany w profilaktycznych badaniach lekarskich

k/ badania lekarskie dla prowadzących samochód służbowy,

l/ inne aspekty prawne budzące wątpliwości.

2.Problematyka czasu pracy - czas pracy w 2016 roku

a/ pojęcie czasu pracy,

b/ doba pracownicza i tydzień pracowniczy,

c/ normy i ogólny wymiar czasu pracy,

d/ okres odpoczynku,

e/ zasady obliczania wymiaru czasu pracy na 2016 rok,

f/ harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia i możliwości zmiany; zasady prawidłowego rozliczania w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w tym analiza najczęściej popełnianych błędów,

g/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

h/ wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych,

i/ praca w porze nocnej,

j/ praca w niedziel i święta,

k/ odbiór czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe,

l/ indywidualny rozkład czasu pracy,

ł/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

m/prowadzenie ewidencji czasu pracy - elementy konieczne i pomocnicze,

n/ inne aspekty prawne czasu pracy.

3.Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:

a/ zasady zawierania umów szkoleniowych,

b/ uprawnienia pracownika na podnoszenie kwalifikacji,

c/ wynagrodzenie z tytułu zwolnień na szkolenia,

d/ konsekwencje nie wywiązania się z umowy kwalifikacyjnej.

4.Urlopy wypoczynkowe – najnowsze orzeczenia sądowe,

5. Wynagrodzenie:

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagrodzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

6.Poznanie atutów ocen okresowych pracowników i możliwości wszechstronnego wykorzystania w polityce zarządzania firmą.

7.Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa – jej cel i realizacja w  firmie - obowiązki pracodawcy.


Metodyka szkolenia:

Wykład, zajęcia treningowo – warsztatowe, analiza konkretnych sytuacji poparta orzecznictwem, dyskusja, ćwiczenia. Przykłady z praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:

Ewa Więch – prawnik, praktyk w zakresie prawa pracy i wykładowca z wieloletnim stażem. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w praktyce i unikać błędów.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 10 lipca. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 11 lipca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA" w  Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 11 lipca do obiadu w dniu 14 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu, a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep z  biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1620 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

2020 złotych plus 23% vat (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 4 lipca 2016 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 4.07.2016r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz