Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 26.07.2016r.


Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

WOSP – 65/2016

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Nie tylko szata zdobi człowieka” - o roli i znaczeniu motywacji etyczno – moralnej u pracowników. „Jak cię widzą tak cię piszą” – czyli o  savoir-vivre i  etykiecie w miejscu pracy.”, które odbędzie się w dniach 25 – 29 września 2016 r. w Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju koło Kłodzka.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:


I. „Nie tylko szata zdobi człowieka” - o roli i znaczeniu motywacji etyczno – moralnej u pracowników.

Cel wykładu: Zwrócenie większej uwagi na stosowanie w codziennej pracy zasad etyczno – moralnych. Szeroko rozpowszechniony pogląd o niezastąpionej roli pieniądza w kreowaniu dobrej
i  rzetelnej pracy mija się dosyć często z oczekiwaniami jego głosicieli. Nie lekceważąc ale i też nie przeceniając wpływu wysokości płacy na jej jakość należy stwierdzić, że decydującą rolę pełni także wewnętrzna motywacja etyczno-moralna.


1. Bariery mentalne

2. Człowiek – istota społeczna czy indywiduum

3. Korzenie europejskiej filozofii i etyki

4. Istota i znaczenie etyki

5. Trzej mędrcy greccy – Sokrates, Platon, Arystoteles

6. „Okulary filozofów” - inteligencja, wiedza, doświadczenie,

7. Pojęcia – filozofia, filozof, etyka.

8. Dobro i zło jako pojęcia moralne.

9. Prawda i wolność

10. Teoria dzielności

11. Cnoty kardynalne

12. Prawo stanowione i naturalne

13. Czynniki wpływające na poziom etyczno - moralny polskiego społeczeństwa

14. Zalecane zasady etyczne w miejscu pracy

15. „Opłacalność” stosowania zasad etycznych

16. Przyczyny dysfunkcji w działalności zakładu pracy – biurokracja, mobbing, molestowanie, korupcja.


II. „Jak cię widzą tak cię piszą” – czyli o  savoir-vivre i etykiecie w miejscu pracy.


Cel wykładu: Przypomnienie lub uświadomnienie szefom firm i ich pracownikom o pożytkach płynących z kreowania pozytywnego wizerunku instytucji, zakładu pracy. Nadciągający nieuchronnie kryzys gospodarczy i jego następstwa z pewnością będzie rzutował na funkcjonowanie instytucji państwowych, samorządowych i  przedsiębiorstw. Dobre maniery łagodzą obyczaje i tworzą lepszą atmosferę w samej firmie oraz budują i utrwalają dobrą opinię o  firmie na zewnątrz.


1. Istota i znaczenie kultury osobistej jako podstawy savoir-vivru

2. Co to jest etykieta

3. Znaczenie wyglądu zewnętrznego – ubioru (stroju służbowego) u pań i  panów, fryzury, u pań – makijażu itd.

4. Komunikacja interpersonalna – werbalna, mowa ciała itd.

5. Zasady zachowania w różnych pomieszczeniach zakładu pracy

6. Relacje przełożony podwładny

7. Powitania, pozdrowienia, prowadzenie rozmów

8. Rola dystansu

9. Sytuacje konfliktowe

10. Reakcja na krytykę

11. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych, faksowanie

12. Netykieta

13. Listy

14. Rola sekretarki i sekretariatu

15. Inne zasady służbowego zachowania poza miejscem pracySzczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Wiesław Tomaszunas – wieloletni i doświadczony wykładowca o  bogatym dorobku pedagogicznym i społeczno – wychowawczym - WrocławWarunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 25 września. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 26 września.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi Hotelu Willa Scaliano w  Kudowie Zdroju w pokojach
1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 26 wrzesnia do obiadu w dniu 29 września).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego

i  wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi),
a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 19 września 2016 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 19.09.2016r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel Willa SPA SCALIANO, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel.+48 74 866 18 67

fax +48 74 866 27 44, http://www.scaliano.com.pl, e-mail:poczta@scaliano.com.pl


Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz