Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 04.08.2016r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy
WOSP – 69/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy., które odbędzie się w dniach 9-13 października 2016 r. w  Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Uczestnicy szkolenia: Kadra kierownicza i  pracownicy publicznych służb zatrudnienia w  powiatowych urzędach pracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy.

Cel szkolenia: Omówienie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nowych usług, form, instrumentów i narzędzi wykorzystywanych w pracy z klientem Urzędu Pracy. Celem szkolenia jest także podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz nabycie i  usystematyzowanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu świadczonych usług. 1. Rola i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w świetle obowiązującej ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 2. Klient pracownika Powiatowego Urzędu Pracy – kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy.

 3. Profilowanie pomocy klientom PUP z uwzględnieniem ustalonego profilu pomocy. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących usług, form instrumentów rynku pracy z ustalonym profilem pomocy.

 4. Rozwiązanie dotyczące nowych narzędzi, instrumentów, usług wspierających osoby wchodzące na rynek pracy a także powracających do zatrudnienia.

 5. Doradca klienta – kim jest doradca klienta, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności. Doradca klienta indywidualny i instytucjonalny.

 6. Zakres i obszar współpracy doradcy klienta i innymi specjalistami CAZ/PUP.

 7. Rola i znaczenie współpracy międzystanowiskowej jako gwarant skutecznej aktywizacji zawodowej.

 8. Warunki tworzenia, realizacji i modyfikowania Indywidualnego Planu Działania.

 9. Współpraca specjalisty do spraw rozwoju zawodowego z partnerami rynku pracy.

 10. Rola i obszar zadań specjalisty do spraw rozwoju zawodowego w zakresie realizacji szkoleń
  a także współpracy z innymi specjalistami w  CAZ.

 11. Marketing i promocja Urzędu Pracy. Wizerunek Urzędu Pracy wśród osób zarejestrowanych, pracodawców i partnerów rynku pracy.

 12. Status osoby bezrobotnej i rodzaje świadczeń jej przysługujących w oparciu o ustawę
  o promocji zatrudnienia.

 13. Studium przypadku. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: poszkoleniowa ankieta ewaluacyjna.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.
Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 9 października. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 10 października. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 10 października do obiadu w dniu 13 października).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 3 października 2016 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 3.10.2016 r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz