Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 20.09.2016r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa


WOSP – 73/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, a  także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Ochrona danych osobowych w urzędzie i  przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zmian, które zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku.”, które odbędzie się w dniach 9-13 października 2016 w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


II. Ochrona danych osobowych w urzędzie i przedsiębiorstwie z  uwzględnieniem zmian, które zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku.

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych (uregulowania krajowe, europejskie i międzynarodowe).

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawowe pojęcia występujące w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Akty wykonawcze (rozporządzenia) dotyczące ochrony danych osobowych. 

4. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych, a w szczególności opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa

5. Administrator bezpieczeństwa informacji. Prawne uregulowania jego pozycji, kompetencji i obowiązków. Obowiązki związane z powołaniem ABI.

6. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:
a) przetwarzanie zgodnie z prawem
b) zbieranie danych 
c) przechowywanie danych 
d) zabezpieczenie danych 
e) dokumentacja

7. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

a) organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO
b) prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i  inspektorów
c) przegląd aktualnego orzecznictwa.

8. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

a) odpowiedzialność cywilna – ochrona dóbr osobistych.
b) odpowiedzialność dyscyplinarna. 
c) odpowiedzialność karna.

9. Omówienie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a w szczególności:

a) przedstawienie zarysu zmian i nowych obowiązków ADO wprowadzanych przez ogólne Rozporządzenie,
b) wskazanie wpływu Rozporządzenia na działalność polskich podmiotów (dyskusja czy będzie negatywna, pozytywna, czy neutralna),
c) wskazanie jak można już teraz zacząć przygotowywać się na wejście w  życie nowych przepisów,
d) omówienie uregulowań dotyczących Inspektora Ochrony Danych,
e) omówienie nowych pojęć współadministratorów oraz grup przedsiębiorstw,
f) omówienie uregulowań dotyczących raportowania naruszenia bezpieczeństwa danych do GIODO
g) wskazanie na szeroki katalog danych wrażliwych (danych szczególnych kategorii),
h) omówienie przetwarzania danych osób nieletnich.

10. Dyskusja i omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 9 października. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 10 października. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 10 października do obiadu w dniu 13 października).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 3 października 2016 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 03.10.2016 r. na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz