Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 8.12.2016r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy


WOSP – 84/2016


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia z  nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy. Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP – profilowanie pomocy, tworzenie i  realizacja IPD. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy., które odbędzie się w dniach 15-19 stycznia 2017 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.

 

Uczestnicy szkolenia: Kadra kierownicza i  pracownicy publicznych służb zatrudnienia w  powiatowych urzędach pracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy.


 1. Rola i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w świetle obowiązującej ustawy o  promocji zatrudnienia
  instytucjach rynku pracy.

 2. Klient pracownika Powiatowego Urzędu Pracy – kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy.

 3. Profilowanie pomocy klientom PUP z uwzględnieniem ustalonego profilu pomocy. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących usług, form instrumentów rynku pracy z ustalonym profilem pomocy.

 4. Rozwiązanie dotyczące nowych narzędzi, instrumentów, usług wspierających osoby wchodzące na rynek pracy a także powracających do zatrudnienia.

 5. Doradca klienta – kim jest doradca klienta, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności. Doradca klienta indywidualny i instytucjonalny.

 6. Zakres i obszar współpracy doradcy klienta i innymi specjalistami CAZ/PUP.

 7. Rola i znaczenie współpracy międzystanowiskowej jako gwarant skutecznej aktywizacji zawodowej.

 8. Warunki tworzenia, realizacji i modyfikowania Indywidualnego Planu Działania.

 9. Współpraca specjalisty do spraw rozwoju zawodowego z partnerami rynku pracy.

 10. Rola i obszar zadań specjalisty do spraw rozwoju zawodowego w zakresie realizacji szkoleń
  a także współpracy z innymi specjalistami w  CAZ.

 11. Marketing i promocja Urzędu Pracy. Wizerunek Urzędu Pracy wśród osób zarejestrowanych, pracodawców i partnerów rynku pracy.

 12. Status osoby bezrobotnej i rodzaje świadczeń jej przysługujących w oparciu o ustawę
  o promocji zatrudnienia.


 1. Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP –profilowanie pomocy, tworzenie i realizacja IPD. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy


1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

2. Doradca klienta jako ekspert.

3. Obsługa klienta w zakresie zindywidualizowanej pomocy

4. Profilowanie pomocy dla klientów PUP.

5. Wywiad i komunikacja jako warunek określenia właściwego profilu pomocy.

6. Metody i sposoby pobudzania klientów PUP do aktywności zawodowej.

7. Działania, usługi, instrumenty i narzędzia rynku pracy stosowane w  ramach ustalonego profilu pomocy

8. Działania do samodzielnej realizacji przez osoby bezrobotne i  poszukujące pracy.

9. Zasady tworzenia i realizacji IPD.

10. Rola i znaczenie współpracy między stanowiskami i specjalistami w PUP w celu skutecznej aktywizacji i realizacji IPD.

11. Zalety, bariery i trudności w zindywidualizowanej pomocy klientom PUP.

12. Metody pozyskiwania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami oraz instytucjami i partnerami rynku pracy.

13. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy jako ważny element pobudzania klientów PUP do aktywności zawodowej.

14. Specyfika obsługi klienta w kontakcie bezpośrednim.

- Siła pierwszego wrażenia.

- Doradca klienta w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

- Błędy najczęściej popełniane przez doradców.

15. Studium przypadku. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i  odpowiedzi.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 15 stycznia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 16 stycznia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a  także wyżywienie (od śniadania w dniu 16 stycznia do obiadu w dniu 19 stycznia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.

Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 9 stycznia 2017 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 9.01.2017 r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie: Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku – 2017 kadrze kierowniczej oraz pracownikom skladamy życzenia zdrowych, spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku – 2017.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz