Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 12.01.2017r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty,
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządcy Nieruchomości

WOSP – 1/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w regionalnym szkoleniu nt. „Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości.”, które odbędzie się w dniach 6 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wrocławski Dom" we Wrocławiu.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Rodzaje dochodzonych wierzytelności z uwzględnieniem terminu ich

przedawnienia.


2. Naliczanie odsetek w świetle obowiązującego prawa

- odsetki ustawowe,

- odsetki za opóźnienie,

- odsetki maksymalne


3. Dochodzenie roszczeń - przed-sądowe.

- z zastosowaniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- z uwzględnieniem zmian Kodeksu postępowania cywilnego.


4. Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Tryb postępowania z uwzględnieniem zmian przepisów prawnych w tym

zakresie


5. Postępowanie po uzyskaniu tytułu wykonawczego.


6. Wszczęcie egzekucji z wyroku zasądzającego należność - zmiany w  egzekucji.

Egzekucja z nieruchomości dłużnika.


7. Postępowanie w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego,

nieruchomości lokalowej z osób i rzeczy:

- postępowanie sądowe,

- postępowanie administracyjne,

- postępowanie egzekucyjne.


8. Dobrowolne przekazanie mieszkania


9. Eksmisja – rozwiązanie ostateczne.


10. Postępowanie po opróżnieniu lokalu mieszkalnego z osób i rzeczy.


11. Omówienie projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, członek komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Mieszkaniowej, wieloletni i doświadczony wykładowca, działacz i pracownik spółdzielni mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach.
Warunki organizacyjno – finansoweSzkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wrocławski Dom" we Wrocławiu przy ulicy Grudziądzkiej 91a w  dniu 6.02.2017 r. Zajęcia odbęda się w  godzinach 10-15. W przerwie zajęć przewidziana jest przerwa kawowa (kawa, herbata, napoje chłodzące, ciastka).


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


390 złotych plus 23% vat (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 1 lutego 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 1.02.2017 r.

na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres spółdzielni w której odbędzie się szkolenie:


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wrocławski Dom", 51-165 Wrocław, ul. Grudziądzka 91a, tel. 71-325-26-95


Dojazd do spółdzielni z dworca głównego PKP lub PKS autobusem pośpiesznym N (przystanek znajduje sie przy ul. Peronowej od strony ul. Piłsudskiego), w kierunku Psiego Pola. Wysiąść na pierwszym przystanku za placem Kromera - przystanek "Grudziądzka" (na żadanie). Stąd do spółdzielni tylko około 150 m.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w dniu zajęć.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz