Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

 

Wrocław, dnia 12.01.2017r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty,
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządcy Nieruchomości

WOSP – 5/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w  ogólnopolskim szkoleniu nt. „Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości.”, które odbędzie się w dniach 13-17 lutego 2017 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

I. Pojęcie windykacji

1. Rodzaje dochodzonych wierzytelności z uwzględnieniem terminu ich przedawnienia:
- wierzytelności pieniężne,

- wierzytelności niepieniężne


2. Rodzaje naliczanych odsetek i ich maksymalna wysokość w świetle zmienionych przepisów prawnych w tym zakresie.


3. Postępowanie wierzyciela w celu wyegzekwowania długów:

Wstępem do skutecznej windykacji jest monitorowanie płatności.

Następnie:

3.1. Prowadzenie windykacji polubownej:

- windykacja pośrednia,

- windykacja bezpośrednia,

- upublicznienie informacji o zadłużeniu : dopuszczalne środki.

3.2. Prowadzenie windykacji sądowej ( zwanej twardą):

- uruchomienie postępowania sądowego, w tym wniosek o upadłość,

- tryb postępowania z uwzględnieniem obowiązujących zmian przepisów prawnych,

- uzyskanie nakazu zapłaty, wyroku sądowego bez klauzuli wykonalności i  co dalej ?

- uzyskanie tytułu wykonawczego.

3.3 Wszczęcie egzekucji komorniczej z wyroku zasądzającego należność.

3.4. Rodzaje egzekucji świadczeń pieniężnych :

- z ruchomości,

- z wynagrodzenie za pracę,

- z rachunków bankowych,

- z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,

- z nieruchomości – licytacja.


4. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze wobec zadłużonego członka spółdzielni :


- podjęcie uchwały o wykreśleniu, wykluczeniu członka spółdzielni,

- podjęcie uchwały o  wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.


5. Postępowanie wierzyciela w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z  osób
i rzeczy.


5.1.
Postępowanie sądowe.

5.2. Postępowanie administracyjne.

5.3. Postępowanie egzekucyjne .

5.4. Dobrowolne opróżnienie mieszkania.

5.5. Przeprowadzenie eksmisji w ramach postępowania komorniczego, w ścisłym porozumieniu z wierzycielem, jako rozwiązanie ostateczne.


6. Postępowanie wierzyciela po odzyskaniu lokalu mieszkalnego.


II. Omówienie projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, członek komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Mieszkaniowej, wieloletni i doświadczony wykładowca, działacz i pracownik spółdzielni mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 13 lutego. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 14 lutego. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a  także wyżywienie (od śniadania w dniu 14 lutego do obiadu w dniu 17 lutego).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 6 lutego 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 6.02.2017 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie: Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz