Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 31.03.2017r.

Burmistrz, Wójt, Starosta

Przewodniczący Rady

Miasta, Gminy, Powiatu


WOSP – 14/2017


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza radnych powiatów, miast i gmin, pracowników biura rady oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt.„Procedura uchwalania budżetu i  wieloletniej polityki finansowej gminy i ich zmian”, które odbędzie się w dniach 4 - 7 maja 2017 r. w Hotelu "Sonata" w Dusznikach Zdroju koło Kłodzka.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Powiązania budżetu gminy z jej polityką finansową.

2. Zakres prac nad projektem budżetu oraz terminy obowiązujące przy jego uchwalaniu.

3. Wymogi techniczno-prawne w treści projektu uchwał budżetowych.
.
4. Upoważnienia dla organu wykonawczego w  uchwale budżetowej.

5. Status prawny wieloletniej prognozy finansowej.

6. Treść i zakres wieloletniej prognozy finansowej.

7. Wpływ wieloletnich programów gospodarczych na treść uchwały budżetowej.

8. Ograniczenia ustawowe organów gminy przy dokonywaniu zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej.

9. Sesja budżetowa – tryb podejmowania uchwał w sprawie budżetu.

10. Konsekwencje nieuchwalenia budżetu gminy.

11. Konsekwencje uchwalenia budżetu z naruszeniem prawa.

12. Dyskusja i konsultacje.Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


mgr Piotr Gaglik – prawnik, wieloletni i doświadczony pracownik i działacz samorządowy , były radny w radzie miasta Wrocławia, aktualnie pracownik Urzędu Miasta Wrocławia, wykładowca i praktyk w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie ustawy o samorządzie gminnym.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 4 maja. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 5 maja.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu „Sonata” w Dusznikach Zdroju w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 5 maja do obiadu w dniu 7 maja).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, bilarda, sauny oraz parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć szkoleniowych dla uczestników szkolenia przewidziano możliwość zwiedzenia najbliższej okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania (w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :


1180 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) – w pok. 2 - osobowym

1330 złotych-plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych) – w pok. 1 – osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 29 kwietnia 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
29.04.2017r. na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Sonata", 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Świerczewskiego 2, tel. (074) 866-95-04. Hotel znajduje się
w centrum miejscowości, 200 metrów od przystanku PKS. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Kłodzka do Dusznik Zdroju.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz