Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 6.06.2017r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy


WOSP – 36/2017


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia z  nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy. Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP – profilowanie pomocy, tworzenie i  realizacja IPD. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy., które odbędzie się w dniach 16-20 lipca 2017 r. w Hotelu "Warszawa" w Augustowie.


Uczestnicy szkolenia: Kadra kierownicza i  pracownicy publicznych służb zatrudnienia w  powiatowych urzędach pracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy.


 1. Rola i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w świetle obowiązującej ustawy o  promocji zatrudnienia
  instytucjach rynku pracy.

 2. Klient pracownika Powiatowego Urzędu Pracy – kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy.

 3. Profilowanie pomocy klientom PUP z uwzględnieniem ustalonego profilu pomocy. Omówienie wybranych zagadnień dotyczących usług, form instrumentów rynku pracy z ustalonym profilem pomocy.

 4. Rozwiązanie dotyczące nowych narzędzi, instrumentów, usług wspierających osoby wchodzące na rynek pracy a także powracających do zatrudnienia.

 5. Doradca klienta – kim jest doradca klienta, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności. Doradca klienta indywidualny i instytucjonalny.

 6. Zakres i obszar współpracy doradcy klienta i innymi specjalistami CAZ/PUP.

 7. Rola i znaczenie współpracy międzystanowiskowej jako gwarant skutecznej aktywizacji zawodowej.

 8. Warunki tworzenia, realizacji i modyfikowania Indywidualnego Planu Działania.

 9. Współpraca specjalisty do spraw rozwoju zawodowego z partnerami rynku pracy.

 10. Rola i obszar zadań specjalisty do spraw rozwoju zawodowego w zakresie realizacji szkoleń
  a także współpracy z innymi specjalistami w  CAZ.

 11. Marketing i promocja Urzędu Pracy. Wizerunek Urzędu Pracy wśród osób zarejestrowanych, pracodawców i partnerów rynku pracy.

 12. Status osoby bezrobotnej i rodzaje świadczeń jej przysługujących w oparciu o ustawę
  o promocji zatrudnienia.

 

II. Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP –profilowanie pomocy, tworzenie i realizacja IPD. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy


1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

2. Doradca klienta jako ekspert.

3. Obsługa klienta w zakresie zindywidualizowanej pomocy

4. Profilowanie pomocy dla klientów PUP.

5. Wywiad i komunikacja jako warunek określenia właściwego profilu pomocy.

6. Metody i sposoby pobudzania klientów PUP do aktywności zawodowej.

7. Działania, usługi, instrumenty i narzędzia rynku pracy stosowane w  ramach ustalonego profilu pomocy

8. Działania do samodzielnej realizacji przez osoby bezrobotne i  poszukujące pracy.

9. Zasady tworzenia i realizacji IPD.

10. Rola i znaczenie współpracy między stanowiskami i specjalistami w PUP w celu skutecznej aktywizacji i realizacji IPD.

11. Zalety, bariery i trudności w zindywidualizowanej pomocy klientom PUP.

12. Metody pozyskiwania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami oraz instytucjami i partnerami rynku pracy.

13. Efektywna współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy jako ważny element pobudzania klientów PUP do aktywności zawodowej.

14. Specyfika obsługi klienta w kontakcie bezpośrednim.

- Siła pierwszego wrażenia.

- Doradca klienta w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

- Błędy najczęściej popełniane przez doradców.

15. Studium przypadku. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i  odpowiedzi.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 16 lipca. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 17 lipca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w hotelu "Warszawa" w Augustowie w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 17 lipca do śniadania w dniu 20 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji, drink-baru, SPA, jacuzzi, masaży, siłowni, bilarda oraz wypożyczalni sprzętu sportowo - wodnego, przystani i strzeżonego parkingu samochodowego. Hotel położony jest nad brzegiem jeziora Necko. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w  przypadku wolnych pokoi ), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 10 lipca 2017 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
10.07.2017 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel „Warszawa” ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów, tel. 87 643 85 00, tel. 607 294 243,

fax. 87 643 85 04 http://www.hotelwarszawa.pl , e-mail:recepcja@hotelwarszawa.pl


Dojazd pociągiem PKP do stacji w Augustowie lub autobusem PKS do centrum. Hotel znajduje się około 3 km. od stacji lub 4 km. od centrum uzdrowiska (dojazd do hotelu taksówką).

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz