Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 6.06.2017r.Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni MieszkaniowejWOSP – 34/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w  ogólnopolskim szkoleniu nt.Rola, funkcje i zadania organów samorządowych w spółdzielni mieszkaniowej.”, które odbędzie się w dniach 16-20 lipca 2017 r. w Hotelu "Warszawa" w Augustowie.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Omówienie aktualnie projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Walne zgromadzenie

2.1. Dokumenty określające zasady zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia

2.2.Obowiązki zarządu spółdzielni dotyczące spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia

2.3.Współpraca zarządu i rady nadzorczej w przygotowaniu walnego zgromadzenia

2.4.Sposób powiadamiania członków o terminie, miejscu oraz dokumentach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

2.5.Przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał, podsumowanie obrad walnego zgromadzenia.

3.Rada Nadzorcza

4. Zasady współpracy rady nadzorczej z zarządem spółdzielni w  wykonywaniu funkcji nadzorczo – kontrolnych.

5. Zarząd spółdzielni

6. Statutowe organy samorządu spółdzielni

7. Fundusze w spółdzielni – zasady tworzenia i wydatkowania

8. Szkolenie członków samorządu spółdzielni mieszkaniowych

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, któreprzekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Zdzisław Wojtowicz
wieloletni i doświadczony wykładowca, pracownik i działacz spółdzielczości

mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach (prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej), przewodniczący. Forum Spółdzielni Mieszkaniowych w  Kielcach.Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 16 lipca. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 17 lipca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w hotelu "Warszawa" w Augustowie w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 17 lipca do śniadania w dniu 20 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji, drink-baru, SPA, jacuzzi, masaży, siłowni, bilarda oraz wypożyczalni sprzętu sportowo - wodnego, przystani i strzeżonego parkingu samochodowego. Hotel położony jest nad brzegiem jeziora Necko. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w  przypadku wolnych pokoi ), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowymKwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 10 lipca 2017 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
10.07.2017 r.
na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:Hotel „Warszawa” ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów, tel. 87 643 85 00, tel. 607 294 243,

fax. 87 643 85 04 http://www.hotelwarszawa.pl , e-mail:recepcja@hotelwarszawa.plDojazd pociągiem PKP do stacji w Augustowie lub autobusem PKS do centrum. Hotel znajduje się około

3 km. od stacji lub 4 km. od centrum uzdrowiska (dojazd do hotelu taksówką).

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. W związku z  możliwym wyjazdem za granicę prosimy o wzięcie ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz