Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 11.06.2018r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 19/2018


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, a  także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Ochrona danych osobowych w urzędzie i  przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zmian, które obowiązują od 25.05.2018 roku.”, które odbędzie się w dniach 5-9 sierpnia 2018r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych (uregulowania krajowe, europejskie i międzynarodowe)

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy:

a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),

b) ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2018 r., poz. 1000).

3. Przedmiot i cele ochrony danych osobowych.  Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Zadania administratora danych osobowych związane z wdrożeniem RODO:

a) powołanie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie RODO,
b) sporządzenie audytu wstępnego.

c) ocena ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych
d) sporządzenie harmonogramu wdrożenia RODO.

e) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia RODO.

f) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe.

5. Obowiązki administratora danych osobowych:

a) audyt wstępny –inwentaryzacja danych osobowych,

b) ocena skutków przetwarzania danych

c) rejestracja czynności przetwarzania danych osobowych
d) powierzenie przetwarzania danych osobowych
e) zgłaszanie naruszeń ochrony danych
f) współpraca z organem nadzorczym.
g) nadanie upoważnień do przetwarzania danych

6. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych. Klauzule informacyjne. Klauzula w e-mail.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

a) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
b) Wykonanie umowy.
c) Spełnienie obowiązku prawnego.
d) Ochrona żywotnych interesów.
e) Interes publiczny.
f) Uzasadnione prawnie interesy.
g)Anonimizacja, pdeudominizacja i profilowanie.

8. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

a) Prawo do dostępu do danych.
b) Prawo do sprostowania.
c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
e) Prawo do przenoszenia danych.
f) Prawo do sprzeciwu.

9. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

a) wyznaczenie IOD (obligatoryjność i fakultatywność).
b) wymagania kwalifikacyjne IOD.

c) status prawny IOD i jego usytuowanie w organizacji.

d) zadania i kompetencje IOD

e) odpowiedzialność IOD

10. Organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Zadania i  uprawnienia Prezesa UODO. Postępowanie kontrolne.

11. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

a) Odpowiedzialność cywilna – ochrona dóbr osobistych.

b) Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

c) Odpowiedzialność karna.

12.Dyskusja i omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowych uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 5 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 6 sierpnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a  także wyżywienie (od śniadania w dniu 6 sierpnia do obiadu w dniu 9 sierpnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1560 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1760 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 lipca 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 30.07.2018 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie: Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz