Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 22.08.2018r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta, Skarbnik

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor,
Główny Księgowy Przedsiębiorstwa


WOSP – 27/2018

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „e-Akta - obowiązkowe zmiany i wymagania dotyczące pracodawców wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019r. (skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja).”, które odbędzie się w dniach 7-11 października 2018 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.Cel szkolenia:

Przekazanie, przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej

-zmian przechowywania akt pracowniczych w związku z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja (Dz.U. z 2018r poz 357)


- Platformy Usług Elektronicznych – sposobu kontaktu z ZUS: praktyczne informacje dotyczące usługi, warsztaty praktyczne: obsługa dokumentów, wniosków oraz płatności w tym szczegółowo omówienie elektronicznych zwolnień E-zla i sposobu obsługi ich przez pracodawcę.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci prowadzenia i przechowywania akt od stycznia 2019r,

2. Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za prace od 2019r,

3. Podstawowy rachunek płatniczy – obowiązek założenia dla pracowników od 2019r,

4. Elektronizacja akt, skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty,

5. Uprawnienia pracowników i członków rodzin zmarłego pracownika wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej,

6. Zmiany w Kodeksie Pracy, zmiany wynikające z ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz w zakresie ustawy o emeryturach i  rentach z FUS,

7. Zmiany w programie Płatnik i e-Płatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

8. Nowe druki ZUS: ZUS RIA, ZUS OSW, ZUS RPA, zmiana dotychczasowych druków ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS DRA,

9. Skutki nie przekazania raportów imiennych przez Pracodawcę,

10. Elektroniczne zwolnienia E-zla praktyczne warsztaty z obsługi zwolnień, wymiana problematyki, praktyczne wskazówki,

11. Program Płatnik – bieżące wyjaśnienia i najnowsze zmiany,

12. Praktyczne wyjaśnienia z wyżej wymienionej tematyki.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Specjalista w zakresie ubezpieczeń i składek, wieloletni, doświadczony pracownik ZUS, wykładowca, praktyk w zakresie rozliczania i obsługi programu Płatnik oraz nowych usług IT związanych z ubezpieczeniami społecznymi

i  zdrowotnym.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 7 października. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 8 października. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 8 października do obiadu w dniu 11 października).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, 2 sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1380 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1580 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 1 października 2018 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 1.10.2018 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz