Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 07.11.2018r

Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 33/2018


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów członkowsko-mieszkaniowych i windykacji oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Sprawy członkowsko – mieszkaniowe, windykacje i eksmisje w Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle w świetle obowiązującego prawa. Zmiany w użytkowaniu wieczystym w  świetle ustawy z dn. 20.07.2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.”, które odbędzie się w dniach 9-13 grudnia 2018 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe w SM w świetle obowiązującego prawa.


1. Tryb przyjmowania w poczet członków spółdzielni mieszkaniowych w  świetle obowiązującego prawa;

2. Prawa i obowiązki członków spółdzielni w aktualnym stanie prawnym

szczegółowe omówienie praw organizacyjnych i majątkowych.

3.1.Obowiązki spółdzielni wobec jej członków w tym zaspakajanie ich potrzeb mieszkaniowych;

3.2 Obowiązki spółdzielni w związku z pozyskanymi mieszkaniami – tzw. mieszkania z odzysku


4. Omówienie aktualnie projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.


II. Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości w  świetle zmiany ustawy z dnia 20.07.2017r.

1. Rodzaje dochodzonych wierzytelności z uwzględnieniem terminu ich przedawnienia:

2. Rodzaje naliczanych odsetek i ich maksymalna wysokość w świetle zmienionych przepisów prawnych w tym zakresie.

3. Postępowanie wierzyciela w celu wyegzekwowania długów: Wstępem do skutecznej windykacji jest monitorowanie płatności. Następnie:

3.1. Prowadzenie windykacji polubownej:

3.2. Prowadzenie windykacji sądowej ( zwanej twardą):3.3 Wszczęcie egzekucji komorniczej z wyroku zasądzającego należność.

3.4. Rodzaje egzekucji świadczeń pieniężnych :

z ruchomości,

z wynagrodzenie za pracę,

z rachunków bankowych,

z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,

z nieruchomości – licytacja.

4. Postępowanie spółdzielni mieszkaniowej w celu wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

5. Postępowanie wierzyciela w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z  osób i rzeczy.

5.1. Postępowanie sądowe.

5.2. Postępowanie administracyjne.

5.3. Postępowanie egzekucyjne .

5.4. Dobrowolne opróżnienie mieszkania.

5.5. Przeprowadzenie eksmisji w ramach postępowania komorniczego, w

ścisłym porozumieniu z wierzycielem, jako rozwiązanie ostateczne.

6. Postępowanie wierzyciela po odzyskaniu lokalu mieszkalnego.

III. Zmiany w użytkowaniu wieczystym w świetle ustawy z dn. 20.07.2018 o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.Zmiany zasad powstawania prawa własności z użytkowania wieczystego.

2.Przedmiot i procedura przekształcania.

3.Podmioty uprawnione.

4.Opłata przekształceniowa i stosowane bonifikaty.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, wieloletni wykładowca, licencjonowany zarządca nieruchomości, związana ze spółdzielczością mieszkaniową od lat osiemdziesiątych, aktywnie działająca w  strukturach spółdzielczych i Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomości.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 9 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 10 grudnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 10 grudnia do obiadu w dniu 13 grudnia).


W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych (słownie:jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia3 grudnia 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 3.12.2018r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz