Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 9.04.2019r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 6/2019

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w  ogólnopolskim szkoleniu nt.Przygotowanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej w  świetle aktualnych przepisów prawa. Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017r.”, które odbędzie się w dniach 5-9 maja 2019 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Przygotownie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej po zmianie ustawy o SM.

1. Zasady zwołania, przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej wynikające z ustaw Prawo spółdzielcze i ustawy o  Spółdzielniach Mieszkaniowych.
2. Dokumenty określające zasady zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia

3. Obowiązki zarządu spółdzielni dotyczące spraw związanych z  przygotowaniem walnego zgromadzenia

4. Współpraca zarządu i rady nadzorczej w przygotowaniu walnego zgromadzenia

5.Sposób powiadamiania członków o terminie, miejscu i porządku obrad oraz dokumentach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

6. Przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał, podsumowanie obrad walnego zgromadzenia.


II. Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości w świetle zmiany ustawy z dnia 20.07.2017r.

1. Rodzaje dochodzonych wierzytelności z uwzględnieniem terminu ich przedawnienia:
- wierzytelności pieniężne,

- wierzytelności niepieniężne

2. Rodzaje naliczanych odsetek i ich maksymalna wysokość w świetle zmienionych przepisów prawnych w tym zakresie.

3. Postępowanie wierzyciela w celu wyegzekwowania długów:

Wstępem do skutecznej windykacji jest monitorowanie płatności.

Następnie:

3.1. Prowadzenie windykacji polubownej:

- windykacja pośrednia,

- windykacja bezpośrednia,

- upublicznienie informacji o zadłużeniu : dopuszczalne środki.

3.2. Prowadzenie windykacji sądowej ( zwanej twardą):

- uruchomienie postępowania sądowego, w tym wniosek o upadłość,

- tryb postępowania z uwzględnieniem obowiązujących zmian przepisów prawnych,

- uzyskanie nakazu zapłaty, wyroku sądowego bez klauzuli wykonalności i  co dalej ?

- uzyskanie tytułu wykonawczego.

3.3 Wszczęcie egzekucji komorniczej z wyroku zasądzającego należność.

3.4. Rodzaje egzekucji świadczeń pieniężnych :

- z ruchomości,

- z wynagrodzenie za pracę,

- z rachunków bankowych,

- z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,

- z nieruchomości – licytacja.

4. Postępowanie spółdzielni mieszkaniowej w celu wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

5. Postępowanie wierzyciela w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z  osób i rzeczy.

5.1. Postępowanie sądowe.

5.2. Postępowanie administracyjne.

5.3. Postępowanie egzekucyjne .

5.4. Dobrowolne opróżnienie mieszkania.

5.5. Przeprowadzenie eksmisji w ramach postępowania komorniczego, w ścisłym porozumieniu z wierzycielem, jako rozwiązanie ostateczne.

6. Postępowanie wierzyciela po odzyskaniu lokalu mieszkalnego.


Przed rozpoczęciem zajęć jego uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a  po zakończeniu zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, wieloletni wykładowca, licencjonowany zarządca nieruchomości, związana ze spółdzielczością mieszkaniową od lat osiemdziesiątych, aktywnie działająca w  strukturach spółdzielczych i Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomości.


Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 5 maja. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00

w  dniu 6 maja.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA"
w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 6 maja do obiadu w dniu 9 maja).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z  restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu, a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep z biżuterią i  pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie z basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w  godzinach przedpołudniowych i  zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.

Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1560 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1960 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 29 kwietnia 2019 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 29.04.2019r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu

Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz