Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 08.06.2019r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 14/2019


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, a  także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Ochrona danych osobowych w urzędzie i  przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zmian, które obowiązują od 25.05.2018 roku.”, które odbędzie się w dniach 28-31 lipca 2019 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry


Cel szkolenia

Przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz wskazanie praktycznych wskazówek dotyczących wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.

2. Przedmiot i cele ochrony danych osobowych.  Zasady przetwarzania danych osobowych.

3. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.

4. Przesłanki w zakresie konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych. Zadania i kompetencje IOD. Powołanie Zastępcy IOD.

5. Obowiązki administratora danych osobowych:

a) audyt wstępny –inwentaryzacja danych osobowych,
b) ocena skutków przetwarzania danych
c) rejestracja czynności przetwarzania danych osobowych (zbiory danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr upoważnień, rejestr naruszeń)
d) powierzenie przetwarzania danych osobowych
e) zgłaszanie naruszeń ochrony danych
f) współpraca z organem nadzorczym.
g) nadanie upoważnień do przetwarzania danych

6. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych. Klauzule informacyjne. Klauzula w e-mail.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

a) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
b) Wykonanie umowy.
c) Spełnienie obowiązku prawnego.
d) Ochrona żywotnych interesów.
e) Interes publiczny.
f) Uzasadnione prawnie interesy.


8. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Ogólne zasady
      a) Zgodność z  prawem, rzetelność i przejrzystość
      b) Ograniczenie celu
      c) Minimalizacja danych
      d) Prawidłowość
      e) Ograniczenie przechowywania
      f) Poufność i integralność danych
      g) Rozliczalność
2.   Zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

9. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

a) Prawo do dostępu do danych.
b) Prawo do sprostowania.
c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
e) Prawo do przenoszenia danych.
f) Prawo do sprzeciwu.

10. Organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Administracyjne kary pieniężne. Odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność karna.

12. Najważniejsze aspekty związane z wdrażaniem, monitorowaniem i  kontrolą ochrony danych osobowych oraz przygotowaniem pracowników do nowych przepisów prawa.

14. Zakres przedmiotowy polityki ochrony danych osobowych oraz dokumentowanie zagadnień ochrony danych osobowych w jednostce. Omówienie wzorcowych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.

15. Zmiany w ochronie danych osobowych obowiązujące od 04 maja 2019 roku.

16.Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowych uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Mecenas Beata Janik - doświadczony wykładowca i trener - radca prawny, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do wykonywania funkcji i  pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych, wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 28 lipca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 29 lipca. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 29 lipca do obiadu w dniu 31 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodo-wego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1380 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1530 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 22 lipca 2019 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 22.08.2019 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz