Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 8.06.2019r.


Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej,

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządcy Nieruchomości


WOSP – 12/2019Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza zarządców nieruchomości, przedstawicieli zarządu, kierowników działów GZM oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia w gospodarce zasobami mieszkaniowymi”, które odbędzie się w dniach 28-31 lipca 2019 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Rodzaje dokumentacji przekazywanej zarządcy budynków przez inwestora.

2. Założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego - zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w  sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003.103.1134);

3.Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych – zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836 zm. Dz. U. 09.205.1584);

4. Rodzaje kontroli stanu technicznego budynków.

5. Kwalifikacje osób kontrolujących.

6. Zawartość protokołu kontroli.

7. Podział obowiązków i odpowiedzialności miedzy zarządcą budynku a  właścicielem lokalu.

8. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu - zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2019 r. t. j. 1984);

9. Kontrole systemów grzewczych określone ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.

10. Kontrole systemów ochrony ppoż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019.67);

11. Aktualny stan prawny ustawy – Prawo budowlane oraz przewidywane zmiany - zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);

12. Pytania indywidualne i dyskusja – rozwiązywanie problemów.Przed rozpoczęciem zajęć jego uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a  po zakończeniu zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr inż. arch. Gabriel Jan Marek –
wieloletni z-ca dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa d/s Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Wieloletni członek Państwoej komisji kwalifykacyjnej i egzaminacyjnej na uprawienia budowlane działającej przy Wojewodzie Wrocławskim. Wykładowca na Studium Podyplomowym dla urbanistów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest także wykładowcą w Państwoej Szkole Inspekcji Pracy we Wrocławiu gdzie prowadzi szkolenia i kursy z  zakresu Prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej. Uczestniczy także w seminariach i szkoleniach budowlano urbanistycznych w kraju i  zagranicą, a także jako ekspert w Pracach komisji sejmowych. Autor kilku książek wyjaśniających zawiłości Prawa budowlanego.Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 28 lipca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 29 lipca. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 29 lipca do obiadu w dniu 31 lipca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodo-wego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1380 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1530 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 22 lipca 2019 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 22.08.2019 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz