Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 8.08.2019r.


Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej,

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządcy Nieruchomości


WOSP – 19/2019Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt.Windykacja i egzekucja należności – zmiany przepisów w 2019 r. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego (od kwietnia 2019 r.) ”, które odbędzie się w dniach 29 września – 2 października 2019 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIAI. Przedawnienie roszczeń – zmiana przepisów kodeksu cywilnego (z dnia 13 kwietnia 2018 r. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1025)

1.1. Terminy przedawnienia i zaspokojenia roszczeń:

- roszczenia okresowe

- roszczenia długoterminowe.

1.2. Zmiana art. 125 – przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami.

1.3. Przedawnienie z urzędu.

1.4. Data wymagalności roszczenia – nowy wymóg formalny pozwu.

1.5 Przepisy przejściowe odnośnie roszczeń powstałych przed wejściem w  życie zmian.

II. Postępowanie upominawcze „zwykłe”.

2.1 Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

2.2 Podstawa ustanowienia kuratora.

2.3 Rola i wynagrodzenie kuratora.

III. Ustawa o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z dnia 25.04.2018 r.), ustawa

o kosztach komorniczych (Dz. U. 2018, poz. 770 z  dnia 25.04.2018 r.) oraz zmiana ustawy – kodeks postępowania cywilnego - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

3.1. Wniosek egzekucyjny, wybór komornika.

3.2. Koszty egzekucyjne wierzyciela oraz wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych (opłaty przy skutecznej i bezskutecznej egzekucji).

3.3. Skarga na czynności komornika.

3.4. Współpraca wierzyciela z komornikiem.

IV. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego - obowiązujące od kwietnia 2019 r.

4.1. Nowe definicje – mieszkaniowy zasób gminy, publiczny zasób mieszkaniowy, pobliska miejscowość, najem socjalny lokalu.

4.2. Nowe zasady zawierania i wypowiadania umów najmu – deklaracja o  dochodach oraz oświadczenie o stanie majątkowym.

4.3. Najem socjalny lokalu - krąg osób uprawnionych, nowe obowiązki gminy w zakresie składania ofert oraz nowe zasady ustalania odszkodowania.

4.4. Zmiany w eksmisji.

4.5. Przepisy przejściowe.


Przed rozpoczęciem zajęć jego uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a  po zakończeniu zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mec. Krystyna Królewiak - Ciechanowska –
radca prawny prowadząca własną kancelarię. Specjalista
w zakresie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego oraz windykacji i egzekucji należności. Od około dwudziestu lat wykładowca i prelegent na szkoleniach współpracujący między innymi: z Krajowymi Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi oraz Krajową Radą Spółdzielczą, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Notariuszy, w szkoleniach
z zakresu rad nadzorczych oraz zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Publikacje z zakresu prawa spółdzielczego i mieszkaniowego. Posiadająca uprawnienia lustratora i prowadząca szkolenia dla lustratorów.Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 29 września. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 30 września. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu "Pod Szrenicą"
w Szklarskiej Porębie Górnej
w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 30 września do obiadu w dniu 2 października ).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodo-wego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1320 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

1470 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemndziesiąt)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 22 września 2019 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 22.09.2019 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz