Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 9.12.2019r.

Skarbnik

Miasta, Gminy, Powiatu

Główny Księgowy Przedsiębiorstwa, Urzędu


WOSP – 27/2019

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału
w ogólnopolskim szkoleniu nt. Program Płatnik 10.01.001 nowe funkcje, zmiany uwzględniające tworzenie i weryfikację dokumentów na podstawie danych z konta płatnika i ubezpieczonych z ZUS, które odbędzie się w dniach 8 - 12 grudnia 2019 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Cel szkolenia

Omówienie problematyki z zakresu przekazu elektronicznego dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w aspekcie nowej wersji programu Płatnik 10.02.002

Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) e-Płatnik omówienie, oraz przykłady nowych rozwiązań w komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń SpołecznychRAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Szczegółowe omówienie nowej funkcji pobierania danych z ZUS – aktualizacja komponentów programu i danych płatnika:
-określenie czasu dla aktualizacji danych pobieranych z ZUS-u,
-poszerzenie zawartości kartotek płatnika składek i ubezpieczonych,
-weryfikacja kartoteki płatnika składek  i weryfikacja kartotek ubezpieczonych.

2.Nowe funkcje w programie ułatwiające sporządzanie dokumentów przez użytkownika:
- automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania członków rodzin (ZUS ZCNA) podczas zamykania dokumentu ZUS ZWUA,
- automatyczne wykazanie członków rodzin, którzy ukończyli 26 lat wraz z utworzeniem dok. ZCNA
- sporządzanie dokumentu ZUS ZCNA z wykorzystaniem listy członków rodziny zapisanych w wyniku  pobierania  danych.

3.Omówienie zmian w zakresie poprawności dokumentów zgłoszeniowych i  rozliczeniowych w związku ze zwiększoną weryfikacją w oparciu o dane pobrane z ZUS:
- weryfikacja danych płatnika i ubezpieczonych w dokumentach tworzonych i przesyłanych z danymi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i  Płatników oraz RU PESEL,
- weryfikacja w kontekście  kodów tytułu  ubezpieczenia przekazanych do ZUS-u,
- poprawność wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w  szczególności - kodów, dla których w obowiązujących przepisach została określona dolna lub górna wysokość,
- poprawność  składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszone wcześniej kody tytułu do ubezpieczenia.

4.Wykonanie korekty dokumentów rozliczeniowych przy udziale zestawów rozliczeniowych z ZUS:
-przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących,
-wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA.

5.Kontrolowanie stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS poprzez:
-aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS,
-wprowadzenie dodatkowych informacji prezentujących wyniki weryfikacji wykonane przez KSI na etapie przetwarzania dokumentów na kontach.

6.Omówienie zmian w zakresie wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS:
-blokowanie wysyłki zestawu dokumentów w przypadku braku potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS.

7.Możliwość oznaczania kolejności przetwarzania dokumentów w zestawie:
-ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, w przypadku wysyłki do ZUS-u wielu dokumentów dla jednej osoby ubezpieczonej.

8.Nowe metody komunikacji z ZUS omówienie zasad wymiany danych z Zakładem.

9.Platforma Usług Elektronicznych – praktyczne aspekty usługi przydatne do wykorzystania w codziennej pracy przez Płatników składek oraz ubezpieczonych.


Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie: Specjalista w zakresie nowoczesnych usług IT, wieloletni i doświadczony pracownik ZUS, wykładowca , praktyk w zakresie związanym z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 8 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 9 grudnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka”
w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 9 grudnia do obiadu w dniu 12 grudnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1650 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1850 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 2 grudnia 2019 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 2.12.2019r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz